Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Khoa Học >> Windows NT Server là gì?

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 4253 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Windows NT Server là gì?
HDKHOA

Chuẩn bị cài đặt Windows NT
Trước khi cài đặt Windows NT, bạn cần phải xem xét cấu hình của máy , như những thành phần phần cứng, sơ đồ của partition đã tồn tại, những hệ thống tập tin đã tồn tại, và hệ điều hành hiện thời. Nếu bạn đang cài đặt Windows NT Server trên một máy mà nó sẽ nối với một domain, bạn sẽ phải quyết định vai trò của nó trong domain .Phần này đưa ra những thông tin mà bạn phải xem xét trước khi cài đặt Windows NT.
Những yêu cầu phần cứng
Trước khi cài đặt Windows NT, bạn nên kiểm tra để bảo đảm rằng những phần cứng của máy được liệt kê trong bảng danh sách phần cứng tương thích với Windows NT 4.0 (HCL) . Microsoft chỉ hổ trợ những thiết bị được liệt kê trong danh sách HCL . Nếu một thiết bị không ở trong danh sách HCL, tiếp xúc với nhà sản xuất để xem xét nó có driver Windows NT cho thiết bị đó hay không. HCL bao gồm trên Windows NT Server và Windows NT Workstation compact disc trong một tập tin trợ giúp gọi là Hcl.hlp. Phiên bản gần đây nhất của HCL được để trên Internet tại điạ chỉ như sau: http://www.microsoft.com/isapi/hwtest/hsearchn4.idc
Xem xét phần cứng của máy
Windows NT cung cấp NT Hardware Qualifier (NTHQ) để xem xét phần cứng trên Intel x86. NTHQ dò phần cứng của máy và giúp đỡ bạn tránh việc cài đặt và khởi động có vấn đề.
Trong những bước sau, bạn tạo một đĩa NTHQ và sau đó chạy NTHQ để xem xét những thành phần phần cứng trên máy của bạn. Nếu bất kỳ thành phần phần cứng nào không có trong HCL, việc cài đặt Windows NT server có thể không thành công.
Để tạo một đĩa NTHQ .
1. Khởi động máy và đặt đĩa Microsoft Windows NT server 4.0 vào trong ổ đĩa CD-ROM.
2. Đặt một đĩa mềm trong ổ đĩa A. Bạn có thể sử dụng hoặc một đĩa mềm đã được định dạng hoặc chưa định dạng .
3. Run CD-ROM_drive: supportHQTOOLSmakedisk.bat (Makedisk.BAT chép những thông tin đến đĩa mềm, tạo ra đĩa NTHQ).
Để chạy NTHQ .
1. Đặt đĩa NTHQ vào ổ dĩa A .
2. Shut down và sau đó khởi động lại máy.
3. Khung hội thoại hardware query tool 4.0 for windows xuất hiện. Đọc khung hội thoại và sau đó bấm Yes.
4. Khung hội thoại detection method - comprehensive or safe xuất hiện. Đọc khung hội thoại và bấm Yes.
5. NTHQ chạy. Xem xét kết quả của NTHQ cho máy tính của bạn. Bạn cần phải bấm những nút ở phía dưới của màn hình để lấy được những thông tin sau :
Thành phần phần cứng
Giá trị
Tên của hệ thống máy tính
Model
Loại vi sử lý
BIOS
BIOS date
System bus type
Network devices
Network devices IRQ
Hard disk controller devices
Video display devices
6. Kiểm tra những thành phần ở bảng trên là có trong HCL (HCL có thể được tìm thấy bằng double clicking HCL.HLP ở thư mục support ở đĩa compact disc Microsoft Windows NT server 4.0).
7. Thoát khỏi hardware query tool và lấy đĩa NTHQ ra khỏi ổ đĩa A.
Yêu cầu phần cứng tối thiểu cho việc cài đặt Windows NT 4.0.
CPU
Một trong những loại vi sử lý như sau :
- Intel 32 bite x86.
- Intel pentium hay pentium pro.
- MIPS R4400 hay R5000.
- Digital ALPHA AXP.
- PreP power PC
Memory:
Intel X86 : 16 MB cho Windows NT server và 12 cho NT workstation
RISC : 16 MB cho Windows NT server và Windows NT workstation
Đĩa cứng:
Intel X86: tương đương 125 MB cho Windows NT server và 110 MB cho Windows NT workstation.
RISC: tương đương 160 MB cho Windows NT server và 110 MB cho Windows NT workstation.
Số lương đĩa trống yêu cầu cũng phụ thuộc vào kích thước sector được sử dụng trên system partition.Ví dụ, để cài đặt Windows NT server trên một partition sử dụng 16 KB cho mỗi liên cung (cluster) yêu cầu khoản 120 MB. So sánh với máy sử dụng khoản 32 KB cho ỗi liên cung cần khoản 200 MB.
Màn Hình:
Card màn hình và màn hình VGA hay cao hơn
Mouse:
Microsoft mouse hay thiết bị tương thich
Những thiết bị khác:
Intel x86 yêu cầu một ổ đĩa mềm và một ổ đĩa CD-ROM
RISC yêu cầu ổ đĩa CD-ROM
Phần cứng tuỳ chọn:
Card mạng và network cable
Những yêu cầu đặc biệt của Power PC:
Phiên bản của Windows NT chạy trên Power PC được thiết kế để chỉ chạy trên những hệ thống mà nó thích hợp với những đặc tả của PreP, được tạo bởi IBM.
Phân chia đĩa cứng trong khi cài đặt
Trong khi cài đặt Windows NT, bạn có thể phân chia đĩa cứng của máy trong khi cài đặt. Một partition là phần của ổ đĩa cứng vật lý mà nó đóng vai trò như một đơn vị vật lý riêng rẽ. Mỗi partition được gán cho một ổ đĩa, và cho phép những hệ điều hành khác nhau, những loại dữ liệu khác nhau cùng tồn tại trên cùng hệ thống.
Nếu chỉ có một partition duy nhất, khi đó Windows NT lưu tất cả những tập tin của nó trên partition đó.
System và Boot Partitions
Nếu có hơn một partition, Windows NT sẽ chép lưu tất cả những tập đặc tả cho phần cứng đến partition đang hoạt động (thông thường là ổ đĩa C), nó cũng được biết như system partition. Chương trình Setup sau đó nhắc nhở bạn chọn một thư mục trong đó để nó cài đặt những tập tin hệ thống của hệ điều hành. Thư mục này có thể nằm trên system partition hay những partition khác. Những partition chứa những tập tin của hệ điều hành và nó hổ trợ những tập tin này gọi là boot partition. Nếu cả hai những tập tin hỗ trợ phần cứng và những tập tin của hệ điều hành cùng được cài đặt trên một partition, thì partition này vừa là system vừa là boot partition.
Trên RISC, bạn sử dụng một firmware configuration program để định cấu hình của system partition.
Những Loại Partition chưa biết
Nếu bạn đang cài đặt Windows NT trên một đĩa cứng mà đã chứa sẵn stripe sets, volume sets, hay bất kỳ loại nào khác mà nó hỗ trợ cho fault tolerance (disk mirroring và disk striping with parity), chúng xuất hiện trên màn hình Setup như những partition của một loại chưa biết. Nếu bạn muốn phân chia hay định dạng lại những partition chưa biết loại, nhưng bạn muốn giữ lại dữ liệu trên đó, back up dữ liệu trước khi Setup, và restore nó sau khi đã hoàn thành việc cài đặt Windows NT.
Chọn một hệ thống File System trong khi Setup
Trước khi cài đặt Windows NT, bạn phải quyết định sử dụng hệ thống tập tin nào, NTFS hay FAT, mà bạn sẽ sử dụng trong khi tạo một partition.
NTFS
NTFS có thể chỉ được truy cập bởi Windows NT và vì lý do nó cung cấp vấn đề an ninh hơn FAT. Điều này có nghĩa bạn không thể khởi động máy bằng hệ điều hành khác, như Windows 95, và truy cập dữ liệu trên một NTFS partition.
Chọn NTFS khi:
* Windows NT là hệ điều hành duy nhất được sử dụng
* Sử dụng những dịch vụ cho Macintosh cho việc dùng chung tập tin
* Vấn đề bảo mật ở cấp tập tin được đặt ra
* Windows NT file compress được yêu cầu
* Bảo mật cục bộ được đặt ra
* Bảo toàn những quyền khi chuyển từ hệ thống thư mục và tập tin trong Novell Netware sang Windows NT
FAT
FAT là hệ thống tập tin có thể được truy cập bởi các hệ điều hành Windows NT, Windows 95, MS-DOS, và OS/2.
Chọn FAT khi:
* Bạn cần nhiều lựa chọn các hệ điều hành khi khởi động giữa Windows NT và các hệ điều hành khác, như Windows 95 hay MS-DOS. Vì lý do này, ổ đĩa C phải được định dạng với hệ thống tập tin FAT.
* Cài đặt Windows NT trên những máy RISC. Hệ thống partition trên một máy RISc phải được định dạng với hệ thống tập tin FAT với firmware để dò tìm partition này như một partition dùng để khởi động. Partition này phải ít nhất là 2MB và có đủ không gian để lưu trữu hai tập tin là Hal.dll và Osloader.exe .
Chỉ dẩn chung
Khi tạo một partition trong khi cài đặt, partition này (boot partition) nên luôn là FAT. Cho dù bạn chọn NTFS, định dạng trong khi khởi tạo là FAT. Khi kết thúc việc cài đặt, hệ thống bắt đầu khởi động và chuyển đổi hệ thống sang NTFS.
Có lỗi xảy ra khi bạn muốn tạo một NTFS partition lớn hơn 4GB trong khi cài đặt. Bởi vì FAT được tạo lớn nhất là 4Gb, một partition lớn hơn 4Gb không thể tạo ra trong khi cài đặt.
Chọn Vai trò của Server trong khi cài đặt
Trước khi cài đặt Windows NT Server, điều quan trọng là định cấu hình mạng và loại Server được sử dụng. Khi bạn cài đặt Windows NT Server bạn có thể chọn để định cấu hình máy theo một trong những loại sau:
* Primary domain controller (PDC)
* Backup Domain Controller (BDC)
* Stand-alone (or member server)
Primary domain controller (PDC)
Mỗi domain cần và chỉ có thể có một PDC. Một PDC chứa một cơ sở dữ liệu thư mục (directory database) cho domain đó. PDC cũng được dùng để xác nhận những yêu cầu đăng nhập.
Khi một máy là PDC nó phải là máy đầu tiên chạy trong hệ thống trước tất cả những máy khác trong Domain .
Backup Domain Controller (BDC)
BDC cũng được dùng để xác nhận những yêu cầu đăng nhập; vì lý do này thường có nhiều BDC trong một domain. Nếu bạn chọn một máy làm BDC trong khi cài đặt bạn phải cung cấp tên của domain mà BDC được nối vào.
Có một bản sao directory service database của domain nằm trên BDC, nó phải trùng với bản trên PDC. Để bảo đảm bản directory database trên những BDC trùng với PDC, PDC luôn gởi những tín hiệu đến BDCs để hỏi có cần cập nhật những thay đổi trên directory database từ PDC hay không. Khi BDC có nhu cầu cập nhật, nó thông báo với PDC và PDC sẽ gởi cho nó directory service database của lần cập nhật gần nhất. Bằng cách này các domain controller luôn có trùng directory service database.
Nếu một PDC bị hư, một trong những BDC có thể được đẩy lên làm PDC. Chỉ những user account data sẽ bị mất trong lần thay đổi gần nhất mà nó chưa được cập nhật vào BDC.
Stand-Alone or Member Server
Một stand-alone server có thể là một thành viên của một workgroup hay của một domain. Một stand-alone là một thành viên của một domain được biết như member server .
Không giống domain controller, stand-alone server không được dùng để xác nhận những yêu cầu đăng nhập. Vì lý do này stand-alone server cung cấp những dịch vụ về tập tin, máy in, và những dịch vụ ứng dụng hiệu quả hơn những domain controllers.
Nối kết vào một domain
Một BDC, member server, hay Windows NT Workstation muốn thay tham gia vào một domain phải có computer account cho máy đó.
Đối với BDC khi nối vào domain, bạn phải tạo một computer account trên PDC trước hoặc trong quá trình cài đặt BDC, và cung cấp một computer name và domain name trong quá trình cài đặt. Stand-alone, hay Windows NT Workstation có thể nối với domain trong quá trình cài đặt, sử dụng các bước giống như khi cài đặt BDC. Tuy nhiên, Stand-alone, hay Windows NT Workstation cũng có thể nối với domain sau khi cài đặt.
Chọn một Licensing Mode trong khi Setup
Một client access license (CAL) cần để cho một người sử dụng truy cập đến những tài nguyên nằm trên một máy mà nó chạy Windows NT Server. Một CAL là không liên hệ gì với với license của hệ điều hành trên máy trạm như Windows 95, Windows NT Workstation, hay bất kỳ hệ điều hành nào khác.
Trong khi cài đặt Windows NT, bạn phải chọn một trong những licensing mode sau:
Per Server licensing mode:
Mỗi CAL được ấn định đến một server cụ thể và chỉ cho phép một nối kết đến server đó mà thôi. Những dịch vụ cơ bản trên mạng gồm có:
* Files services. Sử dụng và quản lý tập tin và đĩa
* Printing services. Sử dụng và quản lý máy in
* Macinstosh connectivity.
* Files and Print Services for Netware connectivity
* Remote access services. Truy cập server từ xa qua sự nối kết viễn thông.
Một sự nối kết trong Per Server licensing mode được định nghĩa như một session giữa một client và server đó. Nếu một client có tham chiếu đến nhiều ổ đĩa và máy in trong sư nối kết này, nó vẫn được xem như là một sư nối kết hợp lệ trong licensing mode này .
Per Seat licensing mode:
Yêu cầu một CAL riêng rẽ cho mỗi client sẽ truy cập đến server cho những dịch vụ cơ bản (file, print và remote access services). Khi một client computer được cấp phép, nó có thể truy cập đến bất kỳ máy nào chạy Windows NT server trên mạng. Điều này có nghĩa là không giới hạn số lượng những máy có thể truy cập đến một server, mỗi máy có một license tương ứng.
Per Seat licensing mode thường là các kinh tế nhất cho những mạng trong đó những client thường xuyên nối kết với hơn một server.

<< Domain là gì ? | Cài đặt Windows NT >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 109

Return to top