Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Thủy Hử

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 107457 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thủy Hử
Thi Nại Am

Hồi 1
Truyện này được các bạn ở 4vn.net đánh máy và đăng lên. vnthuquan đăng lại cho mọi người cùng đọc
Chân thành cám ơn các bạn

Về đời nhà Tống . Triết Tôn Hoàng Ðế làm vua cách với đời của vua Nhân Tôn Hoàng Ðế đã xa .
Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Ðông Kinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân nảy nòi một tên con nhà lông bông mất dạy, là dòng họ Cao bày hàng đứng vào thứ hai. Anh ta thuở nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thích múa thương đánh gậy và đá cầu rất giỏi, bởi thế trong Kinh Sư gọi anh ta là Cao Cầu, đổi gọi Cao Nhị. Do chữ Cầu có chữ Mao là lông ở bên cạnh, sau phát tích khá lên, mới đổi chữ Cầu có chữ Nhân là người đứng cạnh. Anh chàng này lại giỏi thổi sáo , múa bộ, chơi bời nghịch ngợm đủ lối, mà còn học đòi thơ phú, võ vẽ sách vở, nhưng nói đến Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, hạnh trung lương, thì tuyệt nhiên không hiểu chút gì . Suốt ngày anh ta chỉ ở trong thành ngoài thành Ðông Kinh bám vào những tay du thủ du thực, đánh đu với một anh con trai Sinh Thiết Vương Viên Ngoại, để kiếm tiền tiêu xài, ở bợm với nhau. Bất đồ không bao lâu bị Viên Ngoại có đơn thưa kiện Cao Cầu trong phủ Khai Phong, quan phủ cho bắt Cao Cầu kết án đánh phạt 20 trượng, trục xuất ra khỏi Ðông Kinh, cấm nhân dân ở trong thành không ai được dung túng ở trong nhà.
Cao Cầu vô kế khả thi đành phải đi sang miền Hoài Tây, chạy vào bám ở một nơi sòng bạc của Liễu Ðại lang gần đó. Anh này nguyên tên là Liễu Thế Quyền, bình sinh chỉ quen biết những hạng bơ biếng phỉnh phờ, bao nhiều hạng dông dài bợm bãi đâu đâu, cũng đều chứa chấp hết thảy.
Cao Cầu tới đó được tới ba năm, nhân gặp khi Triết Tôn Thiên Tử đi lễ Nam Giao, cảm thấy mưa hoà gió thuận, gia ơn đại xá cho các tội tù, và Cao Cầu cũng dự vào hạng ấy.
Ðược tin ân xá, Cao Cầu nhân muốn trở về đông Kinh liền nói cho Liễu Thế Quyền hay. Liễu Thế Quyền vốn có người bà con, tên là Ðổng Trương Sĩ mở hàng thuốc sống ở phía cầu Kim Lương trong Ðông Kinh liền viết một phong thư và thu xếp ít tiền lộ phí giới thiệu cho Cao Cầu sang ở với Ðổng.
Cao Cầu được thư giới thiệu, lập tức từ giã Liễu Ðại Lang đeo khăn gói tìm lối quay về Ðông Kinh, thẳng đến cầu Kim Lương, kiếm hàng thuốc Bắc Ðổng Sinh, đưa thư trình diện.
Ðổng Trương Sĩ trông thấy Cao Cầu, lại thấy bức thư của Liễu Thế Quyền, trong bụng nghĩ thầm:
- Thằng cha Cao Cầu này, nhà ta dung sao được. Nếu phải hắn là người có chí hướng thành thực thì cũng có thể cho ở đây, quanh quẩn ra vào, kèm dạy cho mấy đứa nhỏ . Nhưng hắn lại là một tay du thủ du thực con nhà mất dạy, không một chút tín nghĩa gì, hơn nữa trước đây đã phạm tội phát phối, thì chứng cũ đã chừa sao được? Nay ta để luôn trong nhà, không khỏi con trẻ tập theo những thói vô loại, rồi đây biết làm sao kịp? Mà nếu không dung hắn ở đây, thì đối với Liễu Ðại Lang cũng hơi có điều bất tiện . Nhân thế phải làm ra bộ vui vẻ tươi cười, hãy lưu Cao Cầu ở lại trong nhà, và hằng ngày cung đốn rượu chè rất là tử tế. Cách 10 hôm sau, Ðổng Trương Sĩ chợt nghĩ được ra một kế liền sắm sửa quần áo mới, viết một phong thư rồi bảo Cao Cầu:
- Nhà đệ ở đây, như ánh sáng của con đom đóm, không thể soi rõ được người, chỉ sợ sau này lầm lỡ cho túc hạ, nay tôi xin tiến túc hạ sang chỗ quan Học Sĩ Tiểu Tô, sau này sẽ có đường xuất thân cho túc hạ, chẳng hay túc hạ nghĩa sao ?
Cao Cầu nghe nói mừng rỡ mà cảm tạ Trương Sĩ .
Trương Sĩ liền trao quần áo cho Cao Cầu mặc và sai người mang thư sang phủ Học Sĩ . Khi tới nơi môn lại vào báo cho Học Sĩ ra, sau khi trông thấy Cao Cầu, và đọc qua bức thư, Học Sĩ hiểu Cao Cầu là hạng người phù phiếm phỉnh phờ, liền nghĩ thầm:
- Nhà ta đây dung hạng này thế nào được? Chi bằng ta lưu chút nhân tình tiến cử anh ta sang phủ Phò Mã Vương Tấn Khanh, để làm người hầu thân tùy. Ông này vẫn thường gọi là Tiểu Vương Ðô Thái Uý , tất là ông ta ưa thích những hạng người này . Liền viết thư trả lời cho Ðổng Trương Sĩ , rồi lưu Cao Cầu ở trong phủ một đêm.
Sáng hôm sau viết một bức thư trình, sai một tên gia nhân mẫn cán đưa dẫn Cao Cầu sang phủ Tiểu Vương Ðô Thái Uý . Vị Thái úy này nguyên là chồng của bà chị Triết Tôn Hoàng Ðế, và là phò mã vua Thần Tôn khi trước vốn là người thích những bọn phong lưu phóng đãng xưa nay, khi nhận được thư Học Sĩ đưa Cao Cầu đến thì trong lòng lấy làm mừng rỡ liền viết thư trả lời quan Học Sĩ mà lưu Cao Cầu ở phủ, để cho hầu hạ trân trọng.
Từ đó Cao Cầu được Ðô Uý tin dùng, khi ăn ở lúc ra vào, chả khác chi người nhà thân mật vậy.
Một hôm gặp ngày sinh nhật Ðô Thái Uý, trong phủ bày đặt yến tiệc để mời Ðoan Vương sang dự tiệc.
Ðoan Vương là con trai thứ li vua Thần Tôn, là em vua Triết Tôn và là em vợ Ðô Thái Uý, hiện giữ chức Ðông Giá, bài hiệu là Cửu Thiên Vương, vốn là người thông minh tuấn tú am hiểu mọi cách chơi bời, những sự du nhàn, không gì là không thích, các ngón cầm, kỳ, thi, họa, ca vũ, thanh âm, cùng là ngón múa gậy, đá cầu là ngón chơi sở thích nhất cả.
Hôm đó Ðoan Vương sang dự tiệc ở phủ Ðô Thái Uý , khi rượu đã vài tuần rồi đứng dậy chạy vào thư viện để xem. Chợt trông thấy trên bàn sánh có một đôi sư tử chặn giấy làm bằng thứ ngọc dương chi rất là tinh xảo, liền cầm tay ngắm nghía hồi lâu mà luôn mồm khen ngợi.
Vương Ðô Uý thấy Ðoan Vương có ý ưa thích liền nói:
- Ở đây có một cái giá bút rồng bằng ngọc, cũng một người thợ ấy chế ra, để mai xin đem sang dâng ngài dùng.
Ðoan Vương mừng rỡ tạ ơn, rồi lại cùng nhau quay ra dự tiệc, mãi đến chiều tan tiệc mới lui về vương phủ.
Ngày hôm sau, Tiểu Vương Ðô Thái Úy, lấy đôi sư tử và cái giá bút rồng bằng ngọc, bỏ vào cái hộp nhỏ bằng vàng, lấy lụa bọc ngoài, và viết một phong thư sai Cao Cầu đưa sang vương phủ.
Cao Cầu vâng lệnh đem các lễ vật sang phủ Doan Vương.
Khi tới cổng, báo cho người canh cổng vào bẩm báo với Ðoan Vương.
Người canh cổng vào một lúc rồi chạy ra bảo Cao Cầu rằng:
- Có phải người bên phủ Phò Mã, thì cứ vào trong sân điện kia, ngài đương đánh cầu ở đấy.
Cao Cầu nghe nói, liền nhờ dẫn vào.
Khi tới sân điện, thấy Ðoan Vương đầu đội mũ sa, mình mặc áo long bào hoa tía lưng thắt đai văn vũ, tay eầm một bên áo xốc lên, chân đi đôi giày bít gót, thêu phượng bay bằng kim tuyến, cùng với năm bảy tiểu môn đá cầu, Cao Cầu thấy vậy đứng núp đằng sau đám hoàng môn mà không dám thò mặt ra.
Chợt khi ấy quả cầu ở trên không rơi xuống đất, Ðoan Vương đón không được, lại bắn đến bên cạnh Cao Cầu, chàng ta liều gan đá luôn một quả về cho Ðoan Vương .
Ðoan Vương thấy vậy lấy làm thích thú gọi đến gần mà hỏi là:
- Người ở đâu?
Cao Cầu quì xuống đất kêu rằng:
- Con là người bên phủ Ðô Thái Uý , sai đưa sang mấy bộ đồ ngọc, và bức thư sang đại vương.
Nói đoạn liền lấy thư đưa lên, Ðoan Vương xem xong mỉm cười ra dáng vui mừng, không kịp xem đến các đồ ngọc ngoạn, vội sai quân hầu đem cất đi, và lại hỏi luôn Cao Cầu rằng:
- Nhà người tên là gì ? Cũng biết đá cầu hay sao ?
Cao Cầu cung kính bẩm rằng:
- Con tên là Cao Cầu, thuở nhỏ cũng có học đôi chút.
Ðoan Vương cười mà bảo rằng:
- Nếu vậy ngươi thử đá chơi với ta một chút xem sao?
- Con đâu dám vô lễ.
- Việc chơi phải như thế mới vui, cho phép ngươi cứ đá thử, ngại chi ?
Cao Cầu từ chối năm bảy lượt, Ðoan Vương nhất định không nghe, sau bất đắc dĩ phải xin lỗi để vào đá.
Cao Cầu vừa mới đá luôn được mấy quả, Ðoan Vương đã vỗ tay khen giỏi.
Bấy giờ chàng mới giở hết tài bình sinh đá Ðông đỡ Tây, tung cao hứng thấp, làm cho quả cầu kia hết lên lại xuống, hết dọc lại ngang, con mắt nhanh nhẹn đến đâu cũng không theo kịp; Ðoan Vương reo gọi to lên lấy làm thích thú, rồi giữ riết Cao Cầu ở đấy mà không cho về phủ nữa.
Về phán Ðô Thái Uý từ khi sai Cao Cầu đi rồi. Mong mỏi suốt ngày hôm ấy, cũng không thấy về, trong lòng lấy làm nghi ngại, không hiểu cớ làm sao .
Chợt thấy sáng hôm sau, người nhà Ðoan Vương đưa giấy đến mời sang vương phủ.
Ðô Thái Uý thấy vậy vội vàng đóng ngựa đi ngay. Khi tới nơi Ðoan Vương mừng rỡ đón chào, trước hết tạ ơn về những sự tặng đãi các đồ ngoé ngoạn, rồi sau mời vào dự tiệc.
Chè chén hồi lâu, Ðoan Vương nói với Ðô Thái Uý rằng:
- Tên Cao Cầu ở bên quý phủ có tài đá cầu rất giỏi, ý tôi muốn lưu hắn ở lại đây, để sớm khuya thưởng thức cho vui, chẳng hay Thái Uý có ưng thế cho chăng?
Ðô Thái Uý vui cười đáp rằng:
- Nếu điện hạ bằng lòng cho hắn ở đây thì tôi đâu dám lại không thuận vậy từ nay xin cứ để cho hắn theo hầu.
Ðoan Vương nghe nói tỏ lòng mừng rỡ, cảm ơn Ðô Thái Uý , rồi cùng nhau chè chén, mãi đến khi mặt trời lặn mới tan. Từ đó Ðoan Vương để Cao Cầu hầu hạ thân mật ở trong cung cấm, ngày đêm một bước không rời, cái cảnh tao tế của cậu đãng tử ngày xưa, nay đã bội phần vinh hạnh.
Ðược ngót hai tháng sau, vì Triết Tôn Hoàng Ðế không có con trai, các quan trong triều thương nghị lập Ðoan Vương lên làm Thiên Tử, xưng đế hiệu là Huy Tôn, gọi là Ngọc Thành Giáo Chủ, Vi Diệu Hoàng Ðế.
Sau khi đã lên ngôi Thiên Tử, liền triệu Cao Cầu đến mà bảo rằng:
- Trẫm cũng muốn đãi ngươi lên quan chức, song tất phải đợi có công lao mới được, nay trẫm hãy giao cho viện Khu Mật, biên tên ngươi vào danh sách, tùy giá thiên chuyển rồi sẽ liệu thăng dần. Nhân thế mới trong nửa năm trời, Cao Cầu đã thăng lên chức Ðiện Súy Thái Uý , liền chọn ngày lành tháng tốt để đến phủ nhận việc quan. Khi đó các hàng quan thuộc cùng các quân lính mã bộ đều hết thấy phải vào bái kiến quan Ðiện Súy mới.
Quan Ðiện Súy tra kiểm các hàng đủ mặt, duy còn thiếu tên Giáo đầu là Vương Tiến vì mắc bệnh hơn nửa tháng nay không thể vào hầu được.
Ðiện Súy ra oai giận dữ sai Bài Hầu đi bắt Vương Tiến đến ngay. Bài Hầu vâng lệnh đến báo cho Vương Tiến biết, và giục phải vào hầu ngay, nếu không thì Ðiện Súy tất là quở trách.
Vương Tiến bấy giờ tuy yếu đau mới khỏi, song thấy mệnh lệnh thúc bách như vậy, bất đắc dĩ phải gượng vào soái phủ để yết kiến. Khi tới nơi vừa mới cúi lạy được bốn lạy đứng lên thì Cao Cầu đã cất tiếng hỏi ngay rằng:
- Tên này có phải là con Vương Thắng, làm đồ quân Giáo Ðầu không?
Bẩm vâng.
Cao Cầu quát to lên rằng:
- Mày là đồ bán thuốc múa lao ở đầu đường xó chợ, còn biết võ nghệ gì, các quan trước đã suy cử xằng cho mày làm chức Giáo Ðầu, thế mà nay mày dám khinh bỉ tay không chịu đến đây để kiểm duyệt là nghĩa làm sao? Mày cậy thần thế ai mà dám tự do như vậy?
Vương Tiến cúi đầu kêu lên rằng:
- Con đâu dám thế, thực là con bị bệnh chưa khỏi.
Cao Thái Uý không đợi nói hết, vội ngắt mắng ngay rằng:
- Mày đã đau bệnh chưa khỏi, sao mày lại đi được đến đây?
- Bẩm thấy lệnh cho đòi , nên con phải cố gượng dậy để đến hầu.
Cao Thái úy không phân biệt phải trái, vội nổi giận thét tả hữu lôi cổ Vương Tiến đánh mấy chục roi, bấy giờ các nha tướng cùng các quan Chính Tư thấy Thái Uý toan đánh Vương Tiến, liền đổ xô đến can rằng:
- Ngày hôm nay là ngày Thái Uý mới đến phó nhậm ở đây, xin ngài hãy rộng tha cho Giáo Ðầu để được trọn sự vui mừng buổi mới. Thái Uý thấy nhiều người khuyên giải thì gượng nguôi giận mà bảo Vương Tiến rằng:
- Ta nể mặt các tướng khuyên can, hôm nay ta hãy tạm tha cho ngươi rồi mai sẽ liệu .
Vương Tiến lạy tạ, ngẩng đầu lên trông rõ mặt Ðiện Súy, thì bỗng ngạc nhiên run sợ, vừa bước chân lui ra vừa lẩm bẩm thở dài một mình:
- Trời ơi. Tưởng rằng Cao Ðiện Súy là ai, té ra chính là bác Cao Cầu ngày xưa bác ta học múa gậy, bị chính phụ thân ta đánh cho một gậy, nằm sệt mãi đến ba bốn tháng không dậy được, vì thế bác ta sinh ra hiềm khích với nhà mình ? Nay không biết bác ta vì cớ chi mà bác ta làm tới chức Ðiện Súy như thế? Nếu vậy thì tất là tính mệnh ta khó lòng mà chu toàn với hắn ta được.
Nhân thế trong lòng lo âu phiền muộn, lững thững về đến nhà lúc nào không biết. Vương Tiến vốn không có vợ con, chỉ có một bà mẹ già đã ngoài sáu mươi cùng ở.
Khi đó chàng về tới nhà, liền đem đầu đuôi câu chuyện thuật cho bà mẹ nghe hai người lấy làm ách vận đến nơi, khó lòng mà thoát khỏi.
Bà mẹ sụt sùi than khóc một hồi lâu, rồi bảo Vương Tiến rằng:
- Con ơi, ba mươi sáu chước, chước nào là hơn? Bất nhược mẹ con ta trốn trước là ổn.
- Vâng, có lẽ kế ấy là tiện hơn cả.
- Ðành vậy, nhưng con ơi, biết tránh vào đâu bây giờ?
- Thưa mẹ, có quan Kinh Lược ở phủ Duyên An, các hàng quan quân của ngài, thường khi qua tới kinh sư, vẫn thích các lối võ nghệ của con, vậy nay thử liều sang ở đó thì may ra cũng có cơ an thân mà lập nghiệp được.
Bà mẹ lấy làm phải quyết kế trốn sang phủ Duyên An, nhưng lại nghĩ đi nghĩ lại mà bảo con rằng:
- Ở đây có hai tên Bài Quân là Trương và Lý là do Ðiện Súy cắt ra để hầu, nay nếu ta trốn đi, mà lỡ hai tên ấy biết, thì làm thế nào cho thoát.
Vương Tiến cười mà đáp rằng :
- Cái đó con đã có cách xử trí, xin mẫu thân chớ lo.
Chiều hôm ấy, Vương Tiến gọi tên Trương Bài lên cho ăn cơm trước mà bảo rằng:
- Dạo trước ta yếu, có đến cầu Nhạc Miếu tại ngoài cửa Toan Tảo, ngày nay bệnh khỏi ta định đến sáng mai đi trả lễ, vậy ngươi ăn xong phải đến đó trước, bảo Thủ Từ quét tước sạch sẽ, và làm lễ tam sinh, để sáng mai ta ra lễ tạ.
Trương Bài vâng lời, cơm nước xong rồi, đi đến Nhạc Miếu trước. Ðêm hôm ấy, hai mẹ con Vương Tiến sửa soạn hành lý; gói ghém tiền nong buộc làm hai túi rất to, chờ đến canh năm Vương Tiến gọi Lý Bài dậy phân phó rằng:
- Ngươi mang lạng bạc này đến Nhạc Miếu, cùng với Trương Bài mua lễ tam sinh, làm cho sạch sẽ cẩn thận, để chờ ở đó, rồi ta sẽ đến lễ sau.
Nói đoạn đưa tiền cho Lý Bài đi, vào khoảng giữa trống canh năm trời còn sẩm tối, Vương Tiến soạn xong hành lý, khoác hai túi vào hai bên mình ngựa buộc bịu cẩn thận đâu đấy, còn các đồ vật nặng nề bỏ lại ở nhà khoá chặt cửa lại, rồi dắt mẹ lên ngựa, mình thì gánh một gánh hành lý con con lén ra cửa Tây Hoa, trông đường đi về Duyên An phủ.
Sáng hôm sau, hai tên bài quân Trương và Lý sắm sửa các lễ vật sẵn sàng, đợi Vương Giáo Ðầu mãi gần trưa cũng không thấy tới, tên Lý Bài lấy làm sốt ruột, mới chạy về nhà để tìm Vương Tiến. Khi tới nơi thấy cửa đóng then cài, mà kiếm đâu cũng không ra Vương Tiến. Ðược một lát Trương Bài cũng sốt ruột ra về. Sáng hôm sau, hai tên quân bài lại đến khắp cả các nhà thân thích để tìm kiếm mẹ con Vương Tiến, song bóng hồng đã tếch tềnh tang, còn biết đâu là tung tích.
Sau bất đắc dĩ hai tên quân bài phải vào báo cáo cho Ðiện Súy biết là mẹ con Vương Tiến đã khoá cửa bỏ nhà, mà trốn đi đâu mất.
Cao Thái Uý nghe báo cả giận mà rằng:
- Quân này gớm thật, để ta xem rõ nó trốn đi đâu?
Nói đoạn, sai viết văn thư tư đi các Châu, để truy nã hai mẹ con Vương Tiến.
Về phần Vương Tiến sau khi đi khỏi Ðông Kinh thì đêm ngủ trọ ngày lên đường, dãi gió dầm sương, hai mẹ con rất là vất vả. Ðường đi được hơn một tháng, nghe chừng gần tới Duyên An, hai mẹ con lấy làm vui mừng, mải nói chuyện với nhau, bất giác trời tối lúc nào không biết. Khi quay ra toan tìm chỗ trọ thì độ đường đã lỡ, không còn hàng quán đâu đây, trong bụng đã có phần lo sợ. May đâu chợt trông thấy đàng xa có khu rừng con, lại có bóng đèn sáng chiếu lập lòe, chắc rằng ở đó có nhà trọ được, liền cùng nhau rảo bước đến xem. Tới nơi, quả nhiên là một nơi trang viện lớn, có tường đất bao bọc chung quanh, ngoài trồng toàn liễu, có tới ba bốn trăm cây, xanh biếc chẳng khác chi một khu rừng tùng vậy.
Bây giờ hai người lần đến trang viện, gọi cửa hồi lâu mới thấy một người chạy ra hỏi.
Vương Tiến hạ gánh hành lý ở trên vai xuống, chắp tay chào người kia mà nói rang:
- Thưa người, bà con tôi chẳng may đi quá lỡ mất độ đường, không có hàng quán để trọ vậy chúng tôi muốn phiền người cho vào ngủ trọ ở đây một tối, sáng mai xin nộp tiền trọ cẩn thận, có được chăng?
Người kia nói:
- Ðể tôi vào nói với trang chủ xem sao, nếu được thì sẽ mời vào nghỉ.
Nói rồi vào trong nhà một lát chạy ra bảo Vương Tiến rằng:
- Ông chủ tôi đã ưng lời rồi, xin cứ vào trong nhà.
Vương Tiến quảy gánh lên vai dắt ngựa đi theo người kia, vào bên cạnh chỗ nhà lúa, đặt gánh xuống, rồi đỡ mẹ xuống ngựa, và dắt ngựa ra buột ở gốc cây liễu gần đó. Ðoạn cùng vào thảo đường để chào chủ nhân. Chủ nhân này đã ngoài sáu mươi tuổi, râu tóc bạc phơ mình mặc áo rộng, chân mang giầy da, trông ra dáng một ông trưởng giả, khi thấy mẹ con Vương Tiến tới nơi liền mời ngồi tử tế và hỏi tên họ. Vương Tiến nói dối là người họ Trương, vốn ở kinh sư, vì buôn bán thua lỗ, phải đi tìm bà con ở phủ Duyên An để nương nhờ nhân lỡ bước xin vào để trọ.
Người chủ nghe nói cũng yên chí cho là thực liền sai người dọn cơm mời mẹ con Vương Tiến ăn.
Cơm nước xong rồi, chủ nhân đưa hai người sang phòng khách để nghỉ.
Vương Tiến nói với chủ nhân rằng:
- Có con ngựa của mẹ tôi cưỡi, nhờ người bảo người nhà cho ăn uống cẩn thận, tôi xin tạ ơn sau.
Chủ nhân cười và đáp rằng:
- Ðược, nhà tôi cũng có ngựa, để tôi bảo nó dắt ra chuồng cho ăn uống một thể. Nói đoạn đi vào phòng nghỉ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc đã cao, mà chưa thấy mẹ con Vương Tiến dậy, sau người chủ đi đến phòng khách, thấy tiếng mẹ Vương Tiến kêu rên mà cửa phòng chưa mở, liền hỏi lên rằng:
- Trời sáng đã lâu rồi mà các ngài chưa dậy hay sao?
Vương Tiến nghe tiếng hỏi, vội vàng chạy ra vái chủ nhân mà nói rằng:
- Thưa ngài chúng tôi dậy đã lâu, nhưng mẹ tôi đi đường mỏi mệt, hôm qua sinh chứng đau bụng, cho nên tôi chưa dám mở cửa đi ra.
Trang chủ nghe nói, liền bảo Vương Tiến rằng:
- Nếu thế thì ông nói với cụ cứ yên tâm ở lưu lại đây mấy hôm, để tôi tìm thầy thuốc đến chữa.
Vương Tiến vui mừng cảm tạ, rồi lưu mẹ ở đó để phục thuốc, cách năm sáu hôm bệnh của mẹ đã khỏi.
Vương Tiến liền thu thập hành lý để sắp sửa ra đi. Khi ra ngoài tầu nom ngựa thì thấy có một chàng thiếu niên cởi trần mặc quần đùi, to béo phục phịch, đương múa roi một mình ở sau sân.
Vương Tiến đứng xem một lát, bất giác bật miệng nói lên rằng:
- Roi múa đã khá lắm , nhưng còn nhiều chỗ hớ hênh, chưa có thể gọi là hảo hán được.
Người thiếu niên nghe nói, ngẩng lên thấy Vương Tiến, bỗng nổi giận quát:
- Anh là người nào, dám chê võ nghệ của ta? Ta đi học võ đã bảy tám ông thầy, có lẽ lại không bằng anh hay sao? Có giỏi vào đây đánh thử với ta vài hiệp xem sao.
Ðương khi quát tháo ầm ĩ, thì thấy trang chủ ở đâu chạy ra mắng thiếu niên . Mày không được vô lễ thế !
Người thiếu niên nói:
- Anh ta là người nào mà dám chê võ nghệ của con?
Trang chủ quay lại hỏi Vương Tiến rằng:
- Khách cũng biết đánh roi gậy chăng?
Vương Tiến đáp:
- Tôi có biết đôi chút, nhưng thiếu niên kia là người nào?
Thưa hắn là con của lão đấy.
- Nếu vậy thì tôi xin sửa giúp cho cậu ấy, nhưng không biết cậu ấy có bằng lòng không?
Trang chủ nói:
- Ngài có lòng như thế, thì còn gì hơn nữa?
Nói xong liền gọi thiếu niên ấy đến bái thào Vương Tiến làm sư phụ. Thiếu niên nhất định không nghe, lại ra dáng tức giận mà rằng:
- Cha đừng nghe anh ta nói liều, nếu anh ta giỏi, thì xin ra đây hãy đánh với con vài hiệp, có được thì con xin bái làm sư phụ ngay.
Vương Tiến đáp luôn rằng:
- Dược. Nếu cậu muốn thi tài, thì có khó gì.
Chàng thiếu niên nghe nói, liền múa vung roi chạy thẳng đến chỗ Vương Tiến mà nói rằng:
- Bác có giỏi thì cứ ra đây.
Vương Tiến thấy chàng ta hăng hái quá vậy, chỉ cười không nói gì.
Sau trang chủ quay sang nói với Vương Tiến:
- Nếu ngài có lòng bảo giúp cháu, thì xin ngài cứ thử cho nó biết tay, có ngại gì .
- Nhưng tôi e lỡ ra không tiện cho cậu ấy.
- Xin ngài cứ thử xem, nếu nó có gậy chân tay, tlù cũng là tại nó, còn kêu ai được nữa.
Vương Tiến bất đắc dĩ , phải ra chổ giá cắm gậy, rút lấy một cây roi, đi ra giữa sân, múa qua mấy vòng cho thiếu niên xem. Chàng thiếu niên xem một lát, rồi cũng cầm roi xông ra đánh, Vương Tiến chạy giật lùi, rồi giơ tay ra đỡ, chứ không đánh lại Chàng thiếu niên lại sấn đến gần Vương Tiến. Vương Tiến liền giơ roi ra bộ đánh rất mạnh, chàng thiếu niên giơ vội roi lên đỡ, Vương Tiến lại trở đầu roi dí vào bụng thiếu niên, đẩy một cái thật mạnh, làm cho thiếu niên không kịp phòng bị, ngã một cái rất nên thân, Vương Tiến vội vất roi ra đất, chạy lại nâng người thiếu niên dậy, cười nói khuyên giải mấy câu.
Người thiếu niên bị một roi ấy, mới phục tài Vương Tiến, lóp ngóp bò dậy, vái lấy vái để mà rằng:
- Thưa ngài, thực là tôi đã uổng công học tập bao chầy mà rút cục không thấm vào đâu với sư phụ cả. Vậy xin ngài tha lỗi mà dạy bảo cho?
Vương Tiến cười mà rằng:
- Tôi đến đây quấy quả cũng nhiều, không biết lấy gì đền ơn cho được. Nếu cậu muốn học tập thêm thì tôi xin hết lòng bảo giúp, không dám tiếc chi.
Trang chủ nghe nói cũng lấy làm mừng, bắt con trai đi theo Vương Tiến vào nhà, rồi sai gia nhân giết dê và dọn rượu, thiết đãi mẹ con Vương Tiến. Trong khi dự tiệc trang chủ cất tiếng mời Vương Tiến rồi hỏi rằng:
- Tôi xem ngài võ nghệ cao cường như vậy, tất là ngài đã làm chức Giáo Ðầu thì phải ? Bố con nhà tôi thực là có mắt mà không trông thấy núi, xin ngài xá tội cho.
Vương Tiến cười mà đáp rằng:
- Chẳng dám dấu chi cụ, tôi nay thực không phải là người họ Trương, mà chính là Giáo Ðầu Vương Tiến dạy tám mươi vạn Cấm Binh ở Ðông Kinh. Chỉ suốt ngày múa đao cầm gậy, còn kém chi ai. Nay nhân vì Cao Thái Uý mới đến nhận chức có lòng thù ghét với tôi, tôi tự nghĩ mình cũng không địch lại nổi cho nên hai mẹ con phải bất đắc dĩ trốn sang phủ Duyên An, để vào hầu quan Trung Kinh Lược.
Bất đồ lỡ bước tới đây nhờ được lão nhân có lòng hậu đãi, lại mời thầy chữa bệnh cho mẹ tôi, như thế thực là nghĩa nặng ơn sâu, biết lấy gì báo đáp. Nếu công tử nhà có muốn học tập cho được hoàn toàn, thì tôi xin bảo giúp cho, còn như những ngón gậy đó, chẳng qua chỉ trông cho đẹp mắt, chứ đến khi ra trận, thì chẳng vào đâu.
Trang chủ nghe nói, càng bội phần trân trọng, gọi con trai mà bảo rằng:
- Nếu vậy con phải lạy tạ sư phụ lần nữa mới được.
Chàng thiếu niên đứng dậy lạy tạ Vương Tiến, rồi lại cùng ngồi dự tiệc.
Trang chủ kể chuyện lại với Vương Tiến rằng:
- Nguyên tổ phụ tôi từ xưa vẫn ở địa hạt huyện Hoa Âm này, đàng trước có dãy núi Thiếu Hoa, thôn này tên gọi là Sử Gia Thôn, có tới bốn trăm nhà ở, đều là họ Sử cả. Nhà tôi chỉ được thằng cháu đây, nhưng tính nó du đãng, không chịu cày cấy làm ăn, chỉ thích múa côn đánh gậy, mẹ nó ngăn mãi không được, thành ra lo quá mà chết còn tôi đây cũng phải chiều lòng nó vậy. Từ xưa đến nay, phí tổn kể biết bao nhiêu tiền, để đón thầy học võ, rồi lại thuê thợ chế cho một chiếc áo giáp, đằng trước có thêu chín con rồng rực rỡ, nhân thế ở quanh đây, ai cũng gọi nó là Cửu Văn Long Sử Tiến. May nay lại được ngài quá bộ đến đây vậy xin ngài làm phúc dạy dỗ giúp cho, lão tôi xin hết lòng cảm tạ.
Vương Tiến cả mừng đáp rằng:
- Vâng cụ đã dạy thế, thì từ nay tôi xin lưu lại đây, để bảo giúp cho cậu ấy thành tài, rồi tôi sẽ xin từ biệt.
Khi cơm rượu xong rồi trang chủ lưu hai mẹ con Vương Tiến ở lại đó, để cho con học tập.
Từ đó, hằng ngày Vương Tiến bắt Sử Tiến học tập mười tám thứ võ nghệ, giảng dạy kỹ càng, luật phép nghiêm chỉnh, thấm thoát trong nửa năm trời, không gì là không tinh thông kín đáo. Ðược ít lâu Vương Tiến thấy Sử Tiến khá rồi mọi môn đều giỏi cả, tự mình nghĩ ở đây lưu luyến mãi thì không tiện, liền ngỏ lời với trang chủ và Sử Tiến cáo từ, để sang Duyên An phủ kiếm kế lập thân. Trang chủ cùng con là Sử Tiến cố ý vật nài lưu lại, song Vương Tiến nhất định không nghe bất đắc dĩ phải đặt tiệc tiễn hành, và đưa ra mấy tấm vải đoạn cùng hai trăm lạng bạc, để tặng Vương Tiến lên đường. Sáng hôm sau, Vương Tiến sửa soạn hành lý, chỉnh đốn cung ngựa, từ giã hai bố con Sử Tiến ra đi. Sử Tiến bắt người gánh đồ hành lý, hết trong một ngày đưa chân mẹ con thầy học ra khỏi 10 dặm rồi mới bái biệt trở về .
Sử Tiến từ khi sư phụ đi rồi thì ngày ngày luyện tập một mình, hết đao lại thương hết cung lại ngựa, có khi nửa đêm diễn võ ở vườn sau, có lúc ban ngày múa chơi ở sân trước tháng ngày lẩn thẩn, cơ hồ quên cả tấm thân.
Cách nửa năm sau, một ngày kia, trang chủ bị cảm rất nặng, Sử Tiến sai người đến đón thầy thuốc khắp mọi nơi, chữa chạy không thiếu gì phương sách nhưng mình già tuổi yếu, bệnh thế triền miên, được mấy hôm thì ông đã về nơi tiên giới. Sử Tiến đau đớn khóc thương, nhất diện sắm sanh khâm niệm quách quan, nhất diện đón thầy về làm chay cúng Phật, cho tĩnh độ siêu sinh, rồi chọn tháng tốt ngày lành, làm lễ mai táng ở ngọn núi bên Tây.
Từ đó Sử Tiến trong lòng buồn bã, lại càng không thiết đến công việc nông, chỉ đêm ngày lẩn thẩn tìm người đấu võ thi tài làm thích. Một hôm vào khoáng trung tuần tháng sáu, trời đương bức nực lạ thường, Sử Tiến vác cái ghế ra gốc cây liễu ở gần cạnh bục thóc để ngồi hóng mát. Chợt thấy ở dưới gốc cây tùng bên kia, có người ngấp nghé nom dòm, chàng lấy làm ngạc nhiên quát hỏi lên rằng:
- Quái ? Anh nào nom dòm nhà ta thế kia?
Hỏi đoạn, đứng dậy chạy ra xem, thì thấy tên Lý Cát. Là tay đi săn đương đứng ở đó . Sử Tiến lại hỏi luôn rằng:
- Lý Cát ? Ngươi nấp nom gì đấy? Hay là muốn thử võ với ta chăng?
Lý Cát dạ? Mà đáp lại rằng:
- Thưa cậu, tôi đến đây muốn săn mấy con cầy, để kiếm rượu, nhưng thấy cậu ngồi đó, nên tôi không dám vào.
- Sao dạo trước ăn bắn được cái gì, anh cũng mang đến đây bán, tôi chưa từng chịu tiền anh bao giờ? Thế mà lâu nay không thấy mang đến đây bán cho tôi nữa. Hay là anh khinh tôi không có tiền chăng?
Có đâu dám thế, vì dạo này săn không được cái gì, cho nên không dám đến đấy thôi.
Sử Tiến quát lên rằng:
- Anh nói cuội, núi Thiếu Hoa rộng lớn như vậy, mà lại không có một con vật gì hay sao ?
Lý Cát nói rằng:
- Thưa cậu. Nguyên ở núi Thiếu Hoa bây giờ, có một bọn cướp đến đóng, người đầu đảng là Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ, tự xưng là Ðại Vương; người thứ hai là Khiếu Giản Hổ Trần Ðạt ; còn người thứ ba là Bạch Hoa Sà Dương Xuân, tụ đến năm bảy trăm lâu la và mấy trăm cỗ ngựa, để đi cướp bóc kiếm ăn. Quan huyện Hoa Âm cấm mãi không được, phải treo giải ba nghìn quan tiền để thưởng người bắt cướp, nhưng nào có ai dám động đến chúng nó đâu? Bởi thế lâu nay chúng tôi không dám lên núi, nên không kiếm được gì.
Sử Tiến lắc đầu nói rằng:
- Ta cũng có thấy nói có bọn cướp ở đấy, nhưng không ngờ nó hống hách đến vậy Lý Cát ôi! Hôm nay nếu có kiếm được cái gì, thì ngươi phải mang đến đây bán cho ta mới được.
Lý Cát vâng dạ luôn mồm rồi đi.
Sử Tiến quay vào nhà trong suy nghĩ một mình:
- Bọn cướp nó lộng hành như vậy, thì tất nhiên có phen quấy rối đến chỗ ta vậy bất nhược ta phải phòng bị ngay mới được. Chàng nghĩ như vậy, liền sai người nhà mổ thịt hai con trâu, rồi cho mời mấy trăm nhà trong thôn đến chén.
Khi dưới trên đã tề tựu cả rồi, Sử Tiến cất chén rượu mời, nói với hàng thôn :
- Tôi nghe thấy trộm cướp đến đóng trên núi Thiếu Hoa, đầy quân gia có tới năm bảy trăm người, sức mạnh người đông, không ai cản nổi thế tất sau này phải quấy nhiễu đến ta, vậy tôi muốn mời đồng dân đến đây, để bàn kế phòng bị, kẻo lỡ khi nguy hiểm đến nơi khó lòng tránh khỏi. Từ nay các nhà ở trong hàng thôn, ai ai cũng phải phòng bị khí giới, và đặt mõ làm hiệu, nếu có động dạng gì cứ đánh mõ lên, thì các nhà khác phải đổ đến ứng cứu cho mau.
Các thôn dân nghe nói, đều đồng thanh rằng :
- Chúng tôi là nông dân, không biết chút gì, vậy các việc xin nhờ Ðại Lang tất cả, hễ có động dạng ở đâu, chúng tôi xin vâng lời đến cứu. Khi chè chén xong rồi, các dân thôn đâu đấy về nhà, sửa soạn võ khí theo như lời Sử Tiến đã dặn, còn Sử Tiến thì sửa sang cổng ngõ ngăn ngừa giậu vách, và sắp sẵn các đồ đai giáp cung ngựa, để dự bị thống giặc.
Nguyên bọn giặc này, đến đóng ở núi Thiếu Hoa, có ba người làm trùm, một người tên là Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ, vốn người ở đất Ðịnh Viễn, sai khiến hai cây song đao, võ nghệ dẫu không ra gì, song cũng biết ít nhiều trận pháp, lại mưu lược cũng hơi thông. Một người tên là Trần Ðạt, quê ở Nghiệp Thành vốn hay dùng cây cương sang để ra trận. Còn một người thứ ba tên là Dương Xuân, người đất Bồ Châu, huyện Giải Lương, thường cầm một thanh đại đao rất lớn.
Một hôm Chu Vũ bảo với Trần Ðạt, Dương Xuân rằng:
- Nghe nói huyện Hoa Âm có treo giải ba nghìn quan tiền để thưởng người tróc nã bọn ta, vậy thì bất nhật tất có quan quân kéo đến, thế mà trong trại ta lương thảo không có là bao, chỉ e khi binh hỏa đến nơi, thì khó lòng chống cự. Nay nhân khi nhàn hạ, sao ta không liệu kế đi tảo vác lấy lương thảo đem về mà phòng bị, sẵn sàng cho vững dạ.
Khiêu Giản Hổ Trần Ðạt gật đầu đáp rằng :
- Phải lắm, bất nhược ta đến huyện Hoa Âm mượn ngay họ một ít lương thảo xem họ xử trí ra sao đã.
Bạch Hoa Sà Dương Xuân gạt ngay đi rằng:
- Ta không nên đến huyện Hoa Âm, cứ kéo ngay vào Bồ Thành có lẽ lại thanh thỏa hơn.
Trần Ðạt nói:
- Huyện Bồ Thành người thưa lương ít, lấy được bao nhiêu, chi bằng đến huyện Hoa Âm nhân dân giàu có, tiền thóc sẵn sàng, có thú hơn không ?
Dương Xuân nói:
- Ðành vậy, nhưng anh phải biết rằng, đường đi Hoa Âm, tất phải qua thôn Sử Gia, ở đấy có anh Cửu Văn Long Sử Tiến cũng là một tay đại bợm nếu không trừ được nó, thì sao nó để cho đi.
Trần Ðạt làm bộ mạnh bạo mà rằng:
- Sao chú bé mặt thế? Một thằng nhãi con còn sợ, thì địch thế nào nổi với quân quan.
Dương Xuân nói:
- Anh chớ nên khinh người ấy mới được.
Chu Vũ nói:
- Tôi cũng nghe thấy nói hắn ta anh hùng mà võ nghệ rất giỏi, có lẽ đừng nên phạm vào đấy thì hơn.
Trần Ðạt có ý không bằng lòng:
- Các ông thực là chỉ biết tâng bốc chí khí người ta, mà làm nhụt mất cả uy phong của mình, nó bất quá là người, cứ có ba đầu sáu tay gì mà sợ.
Nói đoạn thét ngay đám lâu la:
- Chúng bay sắp ngựa đem ra đây, ta hãy phá thôn Sử Gia rồi hãy lấy huyện Hoa Âm cho mà xem.
Chu Vũ và Dương Xuân thấy vậy, tỏ ý can ngăn, song Trần Ðạt nhất định không nghe, vác thương lên ngựa, dẫn hơn một trăm lâu la, đánh trống khua chiêng, thẳng vào thôn họ Sử.
Sử Tiến đương khi chuẩn bị sẵn sàng để chờ giặc đến, bỗng nghe tin báo, thì khua mõ ra lệnh cho thôn dân đổ đến.
Khi thôn dân nghe tiếng hiệu, thì ba bốn trăm nhà đều tay gươm tay gậy bảo nhau kéo đến cứu ứng, tới nơi thấy Sử Tiến đầu đội khăn chữ nhất, mình mặc áo giáp hồng, chân đi giầy tía, lưng thắt dây da, trước sau ngực đều có kính yểm tâm, lưng đeo bao tê, tay cầm cây đao ba mũi, rất là oai vệ. Bấy giờ người nhà dắt ra một con ngựa đỏ, Sử Tiến nhảy lên mình ngựa, đàng trước có hơn bốn mươi gia nhân tráng kiện dàn hàng, lại có tám chín mươi người thôn trang khoẻ mạnh đi kèm hai bên, còn bao nhiêu thôn dân đi sau cùng kéo ra cửa thôn. Vừa đi tới chỗ sườn núi đã thấy Trần Ðạt đầu đội khăn hồng, mình mặc áo giáp sắt bọc vàng, chân đi đôi giầy ống, cưỡi con ngựa trắng cạo đầu, tay vác thanh cương mâu, dẫn lâu la kéo tới.
Sử Tiến trông thấy quát lên hỏi rằng:
- Các ngươi ở đâu dám đến đất này quấy nhiễu lương dân? Tội ấy cũng đã đáng chết, nay còn muốn cả gan xâm phạm đến chỗ ta ở hay sao?
Trần Ðạt ngồi trên mình ngựa đáp rằng:
- Vì trong trại chúng tôi thiếu ăn, muốn sang huyện Hoa Âm để vay lương thực, đường đi qua quý thôn đây, muốn phiền ngài cho đi nhờ, khi trở về tôi xin hậu tạ
Sử Tiến nghe dứt lời quát lên rằng:
- Các ngươi nói dễ chưa, ta đây đương tính đi tróc nã các ngươi, nay may lại tự dẫn đến đây, tất là không thể nào tha ra được.
Trần Ðạt lại nói:
- Ngài ơi! Trong bốn bể đều là anh em hết các hẹp chi mà ngài không cho chúng tôi mượn lối để đi ?
Sử Tiến cười đáp:
- Ðành vậy nhưng có một vật kia, nó không chịu cho các ngươi mượn đường để đi, ngươi thử hỏi xem nó có bằng lòng, thì ta sẽ dung cho các ngươi.
Trần Ðạt nghe nói cả giận mà rằng:
- Anh này giỏi, anh bảo ta hỏi ai?
- Ngươi hỏi thanh đao ở trong tay ta đây này, xem nó có bằng lòng không?
Trần Ðạt hầm hầm không đợi nói dứt lời, vội múa cương sang xông vào, đánh thẳng. Bên kia Sử Tiến cũng giơ đao, xông ngựa ra chống cự. Ðôi bên đánh lộn bậy hồi lâu. Sử Tiến giả cách hớ hênh, Trần Ðạt liền cầm thương nhằm Sử Tiến đâm một nhát thật mạnh. Sử Tiến quất ngựa nhảy rất nhanh, để tránh mũi thương, rồi quay ngoắt ngay vào Trần Dạt. Trần Ðạt còn luống cuống toan quay đầu để đỡ, bỗng bị Sử Tiến quăng dây nhợ quấn chặt lấy mình, giật ngã xuống ngựa. Bọn lâu la thấy
chủ tướng đã thua, đứa nào đứa nấy đều thục thân mà chạy cả.
Sử Tiến hò tụi thôn trang khiêng Trần Ðạt về trói ở sân để đợi khi bắt được hai tên kia, thì sẽ giải quan một thể, đoạn rồi đem rượu thịt khao thưởng tại thôn trang rất là vui vẻ.
Bên kia Chu Vũ, Dương Xuân từ khi Trần Ðạt đem lâu la ra đi, trong lòng vẫn áy náy không yên, hai người còn đương bàn bạc nghĩ ngợi, thì bỗng thấy một lũ lâu la hớt ha hớt hải, chạy về đem chuyện Trần Dạt bị bắt, giải bầy cho nghe.
Chu Vũ nghe nói biến sắc mặt kêu lên rằng:
- Hắn không nghe lời ta, quả nhiên tai họa tới nơi, còn làm sao cho kịp?
Dương Xuân lắc đầu mà rằng:
- Khó lòng, Sử Tiến không phải là người vừa, anh em ta địch làm sao nổi ?
- Bây giờ tôi có một khổ kế này nếu mà không cứu được Trần Ðạt ra thì lôi với anh cũng là chịu chết cả thôi.
- Khổ kế là thế nào?
Chu Vũ ghé vào tai Dương Xuân nói thầm mấy câu, rồi lại bảo rằng:
- Trừ phi như thế, thì may ra có thể được mà thôi.
Dương Xuân hơi có dáng mừng mà rằng:
- Nếu vậy thì ta phải mau lên, chứ trì hoãn làm sao được nữa?
Nói đoạn hai người cùng đi.
Bấy giờ Sử Tiến khao thưởng trong thôn, vừa đoạn trong lòng đương nóng nảy mong bắt nốt hai tên kia, để cùng đem với Trần Dạt giải quan một thể. Bỗng thấy tráng đinh vào báo rằng:
- Có hai người đến ngoài cổng, nói là Dương Xuân, Chu Vũ đến hầu.
Sử Tiến nghe nói cả mừng rằng:
- Nếu vậy thì ta thành công rồi, hai thằng ấy có lên trời cũng không thoát được .
Ðoạn nhất diện sai người đánh hiệu cho dân thôn kéo đến, nhất diện lấy ngựa để ra cổng trại xem sao? Ðương khi sắp sửa cung ngựa, thì đã thấy Dương Xuân cùng Chu Vũ đi bộ bước vào hiên trại, quỳ xuống đất khóc sướt mướt mà không nói .
Sử Tiến thấy vậy quát hỏi:
- Các ngươi định làm kế sách gì ở đây?
Chu Vũ sụt sùi nói rằng:
- Thưa ngài, ba anh em chúng tôi chỉ vì nhiều khi bị quan trên ức hiếp, bất bắc dĩ phải đem nhau đi cướp bóc kiếm ăn. Kỳ thủy có nguyện với nhau, không cầu được cùng một ngày sống, mà chi cầu sao cùng chết một ngày, tình thân ái của ba chúng tôi không dám đâu ví với Ðào Viên Tam Nghĩa song sự tử sinh cố kết thì cũng hơi giống như nhau. Nay em Trần Ðạt chúng tôi, chỉ vì không nghe lời tôi bảo, thiện tiện tới đây, phạm đến uy ngài, để ngài bắt được, sự ấy tự nó làm ra, đành là tự thân phải chịu, không còn kêu oán được ai. Vì vậy chúng tôi xin đến đây để nộp thân cho ngài, ngài nghĩ đến tình cố kết của chúng tôi, mà cho đem nộp quan trên tất cả, để anh em chúng tôi được cùng trông thấy nhau, tức là hạnh phúc cho chúng tôi lắm. Chúng tôi được chết về tay một bậc anh hùng như ngài, không dám có một điều chi là hối hận.
Sử Tiến nghe nói, tự nghĩ một mình :
- Ừ, ba thằng này nó có nghĩa khí với nhau như thế, nay nếu ta đem bắt mà giải quan, thì tất nhiên bọn hảo hán ở đời phải cười ta là người hẹp lượng, xưa nay thường nói, làm đấng anh hùng phải dung kẻ dưới, việc này có lẽ ta phải xử trí sao đây ?
Nghĩ đoạn liền bảo hai người kia rằng :
- Các ngươi đi theo ta vào trong này.
Chu Vũ, Dương Xuân ung dung đi theo Sử Tiến vào đến nhà sau, rồi lại quì xuống mà kêu xin chịu trói.
Sử Tiến đôi ba phen bảo cứ đứng dậy xong hai người nhất định không nghe, cứ chăm chăm quì nguyên như trước.
Sử Tiến thấy vậy trong lòng rất cảm động không yên, liền sẽ bảo hai người rắng:
- Các người đã có nghĩa khí đối đãi với nhau như thế, ta đây cũng không nỡ bắt làm chi? Vậy ta muốn tha cho Trần Ðạt trở về, thì các ngươi nghĩ sao?
Chu Vũ nói:
- Có đâu chúng tôi lại để lụy đến anh hùng như thế? Thà rằng xin ngài cứ giải chúng tôi mà lấy thưởng còn hơn.
Sử Tiến nghe nói lại càng mủi lòng, liền kéo hai người đứng dậy, rồi tha trói cho Trần Ðạt, sai người đem rượu thịt ra cho ba người cùng uống và hứa cho về.
Khi uống rượu say sưa, ba người cùng ân cần tạ ơn Sử Tiến rồi quay về trại.
Tới trại, Chu Vũ bảo hai người kia rằng:
- Nếu ta không làm cái khổ kế như vậy, thì khó lòng mà cứu được tính mạng cho toàn. Nhưng thế nào mặc lòng, Sử Ðại Lang cũng là một tay nghĩa khí lạ thường, cho nên mới đãi chúng ta như thế. Vậy nay mai ta phải kiếm lễ vật gì, mà tạ ơn người ấy mới được. Cách mươi hôm sau, Chu Vũ sai mấy tên lâu la, vào hồi chập tối, mang ba mươi nén vàng đến để tạ ơn Sử Tiến. Thoạt tiên, Sử Tiến thấy vậy còn từ chối không nhận. Sau thấy tên lâu la kêu nài thảm thiết, thì cũng cảm lòng tốt mà thu lấy. Ðoạn, sai lấy cơm rượu cho tên lâu la ăn uống, mà thưởng tiền cho về.
Vào khoảng nửa tháng sau, lũ Chu Vũ kiếm được một hạt minh châu rất lớn cũng lại sai người đến dâng Sử Tiến.
Sử Tiến nhận minh châu trong lòng lấy làm nghĩ ngợi:
- Ba người này thành thực trọng đãi ta như thế, nếu ta không có gì xử lại với họ thì tất nhiên họ không tâm phục với mình. Nghĩ đoạn liền sai người nhà đi mua gấm, đặt may ba cái áo, để tặng ba người.
Cách mấy hôm sau áo đã may xong, Sử Tiến lại mua ba con dê béo, quay chín tử tế rồi cho tên Vương Tứ đem áo gấm và dê béo vào trại để tặng bọn Chu Vũ, Dương Xuân.
Vương Tứ là một tay người nhà rất thông thạo ở trong trang viên nhân thế Sử Tiến mới tin dùng mà sai đến những việc bí mật như vậy.
Vương Tứ tới sơn trại, bọn Chu Vũ nhận được lễ vật mừng rỡ cảm tạ, đoạn rồi cũng sai lấy rượu ngon thịt béo cho Vương Tứ ăn, và lại thưởng cho mươi lạng bạc đem về.
Từ đó Sử Tiến cùng với bọn Chu Vũ thường tặng đưa lễ vật cho nhau, tình ý xem ra cũng hơi có chiều thân mật. Ngày đi tháng lại, một hôm gần đến tết Trung Thu . Sử Tiến muốn tìm bọn Chu Vũ đến để nói chuyện cho vui, liền viết một bức thư sai Vương Tứ đưa sang sơn trại, hẹn mời Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Dạt, đến hôm giữa tết Trung Thu, thì cùng đến thôn trang để trông trăng đánh chén. Chu Vũ nhận được thư, trong bụng mừng rỡ vô cùng, liền viết thư đáp, xin đến hôm ấy thì
cả ba anh em cùng y lời phó ước. Viết xong thư đưa cho Vương Tứ, sai lấy rượu cho uống, và thưởng cho năm nén bạc rồi mới cho về. Vương Tứ bỏ phong thư vào túi vái tạ ba người. Vừa ra đến cùng bỗng gặp một tên lâu la vẫn hay đưa lễ vật sang trang viện xưa nay. Tên ấy trông thấy Vương Tứ thì vội mừng hớn hở, lôi kéo vào hàng rượu con con ở gần đấy để thiết đãi. Vương Tứ vừa mới uống rượu của bọn Chu Vũ thưởng xong, lại bị tên lâu la ép luôn mươi chén nữa, thì thấy chếnh choáng muốn say, liền đứng dậy từ giã lâu la vội vã ra về.
Khi đi được mấy bước, thấy hơi rượu càng ngày càng bốc, dần dần choáng váng ngả nghiêng như muốn ngã. Vương Tứ cố gượng toan đi cho về đến nhà. Bất đồ mới đi độ mươi dặm đường, đến một khu rừng con gần đó, thì mê mệt say sưa, rồi nằm vật ngay xuống, không biết trời đất chi nữa.
Bấy giờ có tên Lý Cát đương đi săn ở khu rừng ấy , khi thấy động chạy đến xem, thì biết ngay là Vương Tứ là người nhà của Sử Tiến. Liền cố sức dìu dậy muốn đưa về, song dù làm thế nào, cũng không dìu dắt đi được, bất đắc dĩ phải đành mặc đấy . Dè đâu Vương Tứ say quá đến nỗi có mấy lạng bạc của bọn Chu Vũ cho, và bức thư trả lời của bọn họ cũng đánh rơi cả ra mà không biết. Lý Cát bất thình lình nom thấy, liền tự nghĩ trong bụng:
- Ta làm gì một lúc mà được bằng nầy tiền, bất nhược gặp cơ hội này, ta thủ phăng của anh này, để mà chè chén, có thú hơn không ?
Nghĩ xong nhặt lấy tiền đút vào túi, rồi lại cất lấy phong thư để xem. Lý Cát cũng hơi võ vẽ được năm ba chữ, mở thư ra xem thấy trên đề: chúng tôi Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Ðạt, ở Thiếu Hoa Sơn, lính thưa ông Sử Tiến. . .", còn ở dưới liên chi hồ điệp, không hiểu là chữ nghĩa gì, trong bụng nghĩ thầm, nói lẩm bẩm một mình: "Cái này chắc ba chú ở Thiếu Hoa Sơn lại kết giao với Sử Tiến, mà thông tin tức cho nhau đây hẳn ? Ừ , Sử Tiến, hôm nọ ta đến qua sơn trang, hắn còn giậm dọa quát tháo với ta, ai ngờ chính hắn lại thông đồng với bọn giết người lấy của, mà nạt chúng ta? Ðược lắm, ta cứ giữ nghề thả lưới mò trăng này mãi, thì đến bao giờ cho phú quý? Âu là đương dịp quan trên đương thưởng tiền bắt cướp, ta đem bức thư ra tố giác, hoạ may có cơ hội gì tốt cũng nên", nghĩ đoạn liền đút luôn cả bức thư vào túi, đi ngay lên huyện Hoa Âm để tố cáo.
Khi Vương Tứ cựa mình tỉnh dậy, mở mắt trông thấy trăng sáng mờ mờ, bốn bên toàn là cỏ cây rừng núi, bấy giờ mới biết là mình bị chén đã quá say, mà nằm ở đó, liền đứng dậy sờ đến túi thì tiền không thấy mà giấy cũng không. Trong bụng bàng hoàng tìm khắp chung quanh không còn tăm hơi chi cả? trời ơi? Không biết đứa nào tinh khôn đến thế, ai xui cho nó đến đây mà lấy cả của mình? Ừ thì tiền nong mất chẳng cần chi, nhưng còn bức thư kia, ngộ lỡ ra đứa nào biết đến thì sao?
Vương Tứ nghĩ vậy, vò đầu vò tóc, tính quẩn toan quanh, chợt nghĩ ra một kế:
- Nếu ta bây giờ nói thực với Sử Ðại Lang thì tất là không yên được, vậy bất nhược ta nói phăng là không có thư từ gì cả là xong .
Ðịnh kế xong rồi, đi thằng một mạch, vào khoảng đầu trống canh năm về tới nhà, vào báo cáo cho Sử Tiến biết.
Sử Tiến thấy Vương Tứ về liền hỏi:
- Sao ngươi đi lâu làm vậy?
- Dạ? Bẩm cậu, con đi vào đến đó, ba ông ấy còn lưu lại cho con uống rượu thật say, cho nên bây giờ con mới về được.
- Có giấy má gì không?
- Bẩm không, các ông ấy toan viết thư trả lời, nhưng sợ lỡ đi đường say rượu, mà đánh rơi mất thì khốn. Vì thế con bảo các ông cứ dặn miệng thôi cũng được, vậy các ông ấy có dặn con nói để cảm tạ Ðại Lang, và hẹn rằng hôm ấy thế nào cũng xin đến sớm.
Sử Tiến khen rằng:
- Anh tinh lắm, nếu thế thì không phụ lòng ta tin cậy thực. Nhưng đã vậy, thì mai sớm phải đi lên huyện mà sắm sửa hoa quản và các thức rượu chè sẵn cho ta.
Vương Tứ vâng lời lủi ra, cách mấy hôm đến ngày rằm tháng tám, khí trời mát mẻ, cảnh vật êm đềm, lũ Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Ðạt, giao việc cho bọn lâu la coi sóc, rồi đem mấy người thân tín đều dắt đoản đao thủ thân mà cùng sang Sử thôn phó ước. Buổi chiều hôm ấy , ở nhà Sử Tiến đã bày tiệc sẵn sàng để đợi. Khi bọn Chu Vũ tới nơi, Sử Tiến rất mừng rỡ, đón rước mời chào, cùng nhau đàm đạo hồi lâu, rồi mới mời vào dự tiệc. Bấy giờ vừa khi sẩm tối, bốn bên mây tạnh trời quang, bóng Hằng Nga vằng vặc ở phương Ðông đã lù lù kéo đến, soi sáng vào bàn tiệc Trung Thu. Sử Tiến cùng bọn Chu Vũ, Dương Xuân cất chén thù tạc với nhau, rất là đắc chí, chợt đâu có tiếng người ồn ào, ở phía ngoài tường, đoạn rồi thấy đóm đuốc sáng quắc tứ bề Sử Tiến ngạc nhiên kinh lạ, đứng dậy bảo với ba người kia rằng:
- Ba bác hãy ngồi đây xơi rượu, để tôi chạy ra xem việc chi huyên náo thế kia?
Nói xong chạy ra quát tháo người nhà đóng chặt cổng ngõ lại, rồi lấy thang trèo lên tường nom, thì thấy quan Huyện Uý huyện Hoa Âm đương ngồi trên mình ngựa, dẫn hai tên Ðô Ðầu, Ðốc Xuất và ba bốn trăm thổ binh vây bọc quanh nhà mình Sử Tiến thấy vậy, chạy vào báo cho ba người kia biết, ai nấy đều kinh hoàng sợ hãi, chưa biết định kế ra sao ?
Rượu còn chuếnh choáng
Người đã xôn xao,
Vì không tỏ mặt anh hào
Bỗng dưng đâu có lụy vào đến thân ?
Ðã nên có dũng có nhân
Nặng lòng nghĩa hiệp nhẹ cân bạc tiền
Nước non dã vực anh tài
Sá chi luồn cúi thiệt đời bồng tang;
Tiếng hào còn để làm gương
Trăm năm thẹn chết những phường tham ngu.

<< Hồi Kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 139

Return to top