Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Tình Sử Vương Chiêu Quân

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 37082 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Sử Vương Chiêu Quân
La Lan

Hồi 29

Lý Năng nghe tin hoàng đế ngự giá thân chinh thì về nhà xin mẹ để tình nguyện lãnh ấn tiên phong . Lúc đó Lý Năng đang giữ chức Ngự doanh chỉ huy . Vợ là Trầm Thị phu nhân bảo:
- Nếu vậy để thiếp cùng đi.
Lý Năng nói:
- Mườu sáu năm nay ta luyện tập binh pháp võ nghệ, đôi chùy đồng đã lão luyện, nàng còn lo gì mà phải đi theo nữa.
Nhưng Trầm thị phu nhân không nghe, nhất định đi theo cho bằng được , rồi mẹ của Lý Năng là Trương thị, tức Thiết Hoa phu nhân cũng đòi đi theo.
Hán đế cùng hoàng hậu Trại Chiêu Quân và các tướng bàn định xong xuôi thì xuất binh, cờ xí rợp trời.
Xa giá tới Nhạn môn quan, Lý nguyên soái cùng chư tướng tiếp rước trọng thể . Ba quân biết Hoàng đế ngự giá thân chinh thảy đều nức lòng chiến đấu . Hán đế cho binh tướng mở tiệc ăn uống ba ngày liền, rồi ban lời phủ dụ, khuyến khích chiến đấu . Tướng sĩ reo hò hăng hái.
Hôm sau Thổ Kim Hồn tới khiêu chiến, mẹ con Thiết Hoa phu nhân và Lý Năng xin nghênh chiến, Lý nguyên soái dặn nên thận trọng . Thiết Hoa phu nhân ngầm cho một toán binh sĩ cấp tốc đào một hố lốn trên đường nhỏ phiá tây thành . Trong khi đó Lý Năng ra giao đấu với Thổ Kim Hồn . Sau gần trăm hiệp, Lý Năng vờ thau chạy về hướng tây, rồi vòng vào đường tắt mà chờ, Thổ Kim Hồn giục ngựa chạy thẳng tới nơi, ngựa bị sụp hố, Thổ Kim Hồn ngã ngựa, Lý Năng hiện ra hô quân đánh giết . Thiết Hoa phu nhân cũng tới tiếp chiến . Thổ Kim Hồn bị Hán binh xúm lại đâm chết . Còn Phiên binh chết quá nửa.
Hôm sau Nhị thân vương tức giận, sai Dương Bá đem một vạn quân tới trước Nhạn môn quan khiêu chiến . Hoàng hậu Trại Chiêu Quân đòi dẫn một vạn binh ra nghênh chiến . Hán đê" không cản được, đành phải ra đứng trên mặt thành theo dõi.
Ngô Loan thấy một nữ tướng giục ngựa chạyr a, đầu đội mão phượng, thân mặc chiến bào Ngũ trảo kim long, cưỡi ngựa yên chỉ, tay cầm đại đao, dung mạo diễm lệ tuyệt trần thì quát lớn:
- Tướng đàn ông chết hết rồi sao mà để đàn bà ra trận vậy ?
Trại Chiêu Quân dựng ngược đôi mày nạt lại:
- Ta là Trại Chiêu Quân , Hán triều Chiêu dương chính cung hoàng hậu đây.
Ngô Loan cười ha hả:
- Thì ra đây là em gái của Chiêu Quân , nếu vậy thì nên theo chị, về làm quý phi Phiên Quốc có phải hơn không ?
Trại Chiêu Quân xông ngựa tới quát lớn:
- Phiên cẩu chớ vô lễ.
Rồi vung đao chém tới . Ngô Loan giật mình giơ thương mà đỡ . Đôi bên quần thảo trên bốn mươi hiệp, thấy khó thắng được, Trại Chiêu Quân liền dùng phép thuật làm cho cây đao của mình nặng thành nghìn cân . Ngô Loan luống cuống chống đỡ không nổi . Dương Bá thấy vậy giục ngựa chạy ra trợ chiến . Trại Chiêu Quân nóng lòng tranh thắng, liền niệm chú gọi thiên binh thần tướng xuống đánh quân Phiên tan tác . Ngô Loan sợ hãi lơi lỏng chiến đấu, bị Trại Chiêu Quân chém chết . Dương Bá quay ngựa chạy nhưng Trại Chiêu Quân đã giục ngựa lướt tới chém đầu.
Hán binh tràn sang đánh giết, Phiên binh chết la liệt vô số . Bỗng từ đại doanh Phiên Binh một vị tăng thét lớn rồi chạy ra . Trại Chiêu Quân thấy vị tăng này đi chân mà không cưỡi ngựa, tay lại không cầm binh khí thì biết đó là kẻ làm yêu pháp bên Phiên binh thì quát hỏi:
- Hoà thượng kia là người tu hành sao không lo tụng kinh niệm phật, mà lại tới chiến trường phạm sát giới như vậy ?
Nhà sư nghiến răng nói:
- Thôi đừng nhiều lời, hãy xem phát thuật của ta đây.
Nhà sư nói xong liền ném một chiếc vòng như ý tới, Trại Chiêu Quân dùng tay gạt ra, và thấy hai tay tê buốt . Trong khi nhà sư thâu chiếc vòng thì Trại Chiêu Quân dùng phi đao phóng liên tiếp, nhưng nha sư đưa tay lên mà trỏ, các ngọn phi đao rơi lả tả xuống đất . Tiếp đó, bao nhiêu thiên binh thần tướng mà Trại Chiêu Quân gọi tới, đều bị nhà sư thu vào hồ lô hết .tiếp đó nhà sư tung thiết giản lên không, biến thành trăm nghìn thanh sắt rơi xuống đầu Trại Chiêu Quân , Trại Chiêu Quân chỉ còn biết quay ngựa chạy về . Nhưng nhà sư chạy bộ đuổi theo, và chạy còn mau hơn ngựa.
Lý Quảng và Lý Năng hoảng hốt xua binh ra tiếp cứu, nhưng hai ông cháu giục ngựa chạy tới được gần Trại Chiêu Quân thì không thấy nhà sư đâu nữa mà chỈ thấy một con chim cực lớn bay vút lên trời rồi biến mất . Hai ông cháu ngạc nhiên, không hiểu sao, còn Phiên binh thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Nguyên là Cửu Thiên Huyền Nữ biết đồ đệ bị nạn, liền cưỡi mây tới cúu, tung tiên thằng trói nhà sư mà đem lên trời trị tội.
Hai ông cháu Lý nguyên soái thừa thế xua binh đánh giết quân Phiên một trận tan tành . Hán đế thân cưỡi ngựa ra cửa quan tiếp đón hoàng hậu Trại Chiêu Quân.

 

<< Hồi 28 | Hồi 30 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 121

Return to top