Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tôn giáo, Chính Trị >> Ý Nghĩa Tin Chúa !

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2198 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ý Nghĩa Tin Chúa !
Nguyễn Vũ Ngọc Linh

Một người tin Chúa Giê-xu thật sự, với tất cả lòng thành cầu nguyện tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và trở nên con cái Đức Chúa Trời thì có đánh mất sự cứu rỗi không? Đây là câu hỏi rất quan trọng Bạn phải biết chắc chắn câu trả lời. Làm sao để Bạn biết chắc chắn linh hồn mình đã được cứu, tội đã được tha và bảo đảm có được sự sống đời đời?
Trước nhất tin Chúa Giê-xu thật sự không có nghĩa là Bạn chỉ tin có Chúa bằng lý trí. Ma quỷ cũng tin có “một Đức Chúa Trời và run sợ!” (Gia-cơ 2:19). Tin Chúa không có nghĩa là ai Bạn cũng tin; Chúa cũng tin, mà Phật cũng tin, hoặc thần nào cũng tin. Bạn không thể tin theo kiểu uống thuốc bổ vì nghĩ rằng uống thuốc bổ vào không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang; vì nhiều người nghĩ, “Thần nào cũng muốn cứu giúp người phàm cho nên ai tôi cũng tin hết! Không vị này cứu tôi thì cũng có vị kia độ cho đâu có thiệt thòi đâu!” Bạn cũng không thể tin theo suy nghĩ thông thường là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy làm lành lánh dữ. Đạo nào cũng dạy làm lành lánh dữ nhưng đâu phải đạo nào cũng cứu rỗi được linh hồn Bạn sau khi Bạn qua đời.
Tin Chúa cũng không có nghĩa là Bạn phải nhìn thấy Chúa rồi mới tin hoặc chỉ tin khi chính mắt thấy được phép lạ nào đó rồi tin vào phép lạ. Ma quỷ cũng làm được một số phép lạ và nó cũng giả làm thiên sứ sáng láng để lừa gạt lòng người tin theo bất cứ những gì khác ngoài ra tin Chúa Giê-xu. Cảm xúc và tâm trí Bạn có thể bị đánh lừa! Lòng thành đến đâu nhưng nếu đức tin đặt sai đối tượng vào những thần hư không, lừa dối thì cũng bị hư mất. Tin Chúa cũng không có nghĩa là tin cho có tin hoặc tin để cầu may hay là để được phước đời này, khi hết phước, hết may mắn thì hết tin.
Vậy tin Chúa Giê-xu thật sự là gì? Tin Chúa nghĩa là trước nhất Bạn nhận mình là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết; Bạn nhận mình là người đáng chết mất, không hy vọng gì tự mình cứu lấy mình bằng những công đức hay việc lành từ thiện, bố thí, làm phước, hoặc cậy sức tu riêng nhưng ngửa trông vào ân sủng và tình yêu của Chúa giang tay cứu vớt linh hồn Bạn ra khỏi chốn tuyệt vọng, chết mất đời đời. Thánh Kinh chép, “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9). Tin Chúa thật sự nghĩa là hôm nay Bạn vui lòng quyết định công khai tin và nhận Chúa Giê-xu vào lòng làm Cứu Chúa và Chủ đời sống (Rô-ma 10:9-10). Bạn tin Chúa hy sinh chết trên thập tự giá để chuộc tội cho Bạn. Vì “Chính Con Ngài đã dùng máu mình cứu chuộc chúng ta và tha thứ tội lỗi chúng ta.” (Cô-lô-se 1:14).
Điều gì xảy ra ngay sau khi Bạn tin nhận Chúa? Sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, Bạn được tái sinh; được Đức Chúa Trời xưng công chính; được kể là vô tội vì Ngài nhìn thấy Bạn qua Chúa Giê-xu. Bạn được sinh ra trong nhà của Chúa, được trở nên con cái của Chúa và là công dân thánh của Nước Trời (Giăng 1:12; I Phi-e-rơ 2:9-10). Bạn được Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi và ban cho Bạn sức sống mới mãnh liệt, sự quyết tâm vâng lời Chúa và quyền năng Đức Thánh Linh để đắc thắng tội lỗi và bản ngã (Ga-la-ti 5:24-25). Bạn biết sống yêu thương anh chị em trong Chúa và thương yêu linh hồn những tội nhân đang hư mất cần được Chúa cứu rỗi.
Đức Chúa Trời xưng nghĩa tức là Ngài xóa đi bản án tội lỗi Bạn mang bấy lâu nay, nhưng Ngài không cất đi bản tánh xác thịt trong mình Bạn. Là con người mới trong Chúa Giê-xu, Bạn vẫn còn ý chí tự do lựa chọn giữa đòi hỏi của xác thịt và bản tánh thiêng liêng vì thế Bạn sẽ còn phạm tội với Chúa, còn có thể trở lại nếp sống cũ. Vì thế Bạn phải mỗi ngày nhờ cậy sức Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh để chiến đấu và đắc thắng con người xác thịt cũ còn trong Bạn cho đến khi nào chết mới thôi. Khi tin Chúa thái độ của Bạn đối với tội lỗi được thay đổi. Bạn ghét tội và không còn vui sống trong tội lỗi! Khi lỡ phạm tội với Chúa lòng của Bạn bị ray rứt, khó chịu vô cùng, và Bạn được cáo trách, quay trở lại với Chúa, ăn năn tội lỗi và cam kết dứt khoát không phạm tội đó nữa.
Sau khi tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngự trong lòng sẽ biến đổi đời sống Bạn mỗi ngày và quá trình thánh hóa này sẽ liên tục mãi từ khi tin Chúa cho đến ngày Bạn gặp Chúa (Phi-líp 1:6).
Để đời sống đức tin ngày càng lớn lên Bạn phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhờ Chúa giúp hết lòng sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa. Chúa sẽ vùa giúp Bạn dành thì giờ đọc Thánh Kinh, học hỏi, nghiên cứu và suy gẫm Lời Ngài; nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ Bạn hiểu rõ Lời Chúa; nhờ liên tục giấu Lời Ngài trong lòng, Bạn có Lời Ngài và năng quyền của Ngài để chống lại cám dỗ của ma quỷ và quyền lực tội lỗi đang tấn công từ bên ngoài và làm chết đi bản ngã cũ còn sống bên trong. Khi Lời Chúa được giấu bên trong lòng và Ngài chiếm hữu trọn vẹn tất cả con người Bạn chắc chắn sẽ sống đời sống vui mừng, đắc thắng, và làm đẹp lòng Chúa (Thi Thiên 119:9-10). Hãy nhớ Bạn thuộc về Chúa, luôn ở trong Ngài thì Ngài sẽ luôn ở trong Bạn. Càng sống gần Ngài thì quyền năng Chúa càng tuôn tràn qua đời sống Bạn và Bạn chắc sẽ kết nhiều quả tốt lành cho Ngài (Giăng 15:4-8). Khi Bạn hiểu được Đức Chúa Trời muốn mình hết lòng tin cậy Chúa và để Ngài làm Chủ hoàn toàn, Bạn điều chỉnh và sắp xếp lại ưu tiên thứ tự trong cuộc sống để Chúa trên hết thì Ngài vui lòng sống và tự do hành động trong đời sống Bạn, biến đổi lòng và ý tưởng Bạn trở nên thánh khiết, và xứng đáng cho Chúa xử dụng (Ga-la-ti 2:20).
Có Chúa, Bạn không còn lo lắng về cuộc sống hôm nay, lo sợ về tương lai mù mịt, kinh hãi khi sự chết đe dọa nữa. Mọi sự được giao thác cho Chúa, nằm trong tay Ngài, và mọi suy nghĩ, hành động đều đặt ở dưới sự điều khiển, dẫn dắt của Ngài (Rô-ma 14:8).
Tin Chúa thật nghĩa là tin cậy và phó thác cả cuộc sống hiện tại và tương lai trong tay Chúa. Từ nay Bạn cam kết hết lòng dấn thân theo Chúa, sống với Chúa, làm theo Lời Ngài dạy trong Thánh Kinh, và giữ sự tương giao mật thiết với Chúa. Từ nay Bạn hết tâm, trí, sức lực học tập vâng phục Chúa trong mọi sự và nhờ cậy Chúa giúp Bạn lớn lên mỗi ngày để Bạn càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu càng hơn. Chính Ngài là Đấng ban cho Bạn sự cứu rỗi, sự sống đời đời ngay trong hiện tại, và Ngài sẽ tiếp tục thánh hóa và gìn giữ linh hồn Bạn trong tình yêu của Ngài cho đến đời đời.
Dầu vậy, trong cuộc sống theo Chúa đôi lúc yếu đuối, bị cám dỗ phạm tội, buồn chán, ngã lòng, Bạn thỉnh thoảng nghi ngờ về sự cứu rỗi linh hồn của mình. Dĩ nhiên, sau khi tin Chúa, Bạn vẫn còn những vấp phạm trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động và vẫn còn làm buồn lòng Đức Thánh Linh; bản tánh xác thịt vẫn còn ẩn núp bên trong làm cho Bạn có lúc tưởng mình đứng thì bị vấp ngã, nằm dài tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi (Rô-ma 7:15- 24).
Người con của Chúa có kinh nghiệm của những lần buồn rầu, lương tâm ray rứt, hối hận vì cứ phạm đi phạm lại một tội, ăn năn xưng tội, cầu nguyện khóc lóc với Chúa, và xin Chúa tha thứ những lỗi lầm mình đã vấp phạm làm buồn lòng Thánh Linh Ngài. Nhưng nhiều khi đã cầu nguyện, ăn năn xưng tội, suy nghĩ lại thấy lòng không chắc chắn về sự cứu rỗi, nên nghi ngờ sự cứu rỗi Chúa ban. Nghi ngờ dẫn đến lo sợ và càng nghĩ sai càng thêm lo sợ; sợ tội ghê gớm này chắc Chúa sẽ không tha và hoang mang cho rằng mình sẽ đánh mất sự sống đời đời Chúa ban.
Có lẽ Bạn từng tin Chúa sốt sắng, trung tín hầu việc Chúa trong mọi công tác trước đây nhưng bị vật chất đời này cám dỗ làm cho nghẹt ngòi, không kết quả, hoặc bị cám dỗ phạm tội tà dâm, giết người như Đa Vít, hoặc ham tiền bán Chúa như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt vấp ngã đi vào con đường hủy diệt, như A-na-nia và Sa-phi-ra nói dối Chúa Thánh Linh, hoặc bị vấp phạm vì nếp sống của người làm chứng cho mình tin Chúa nhưng có nếp sống như người thế gian, hoặc bị thử thách mà không đứng vững được, chối Chúa như Phi-e-rơ. Dù tội Bạn lớn thế nào đi nữa Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả khi Bạn ăn năn xưng tội và trở lại với Ngài.
Có lẽ sau khi phạm tội với Chúa, Bạn được Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở nhiều lần để Bạn quay đầu trở lại, nhưng Bạn cứ khước từ. Chúa thương yêu tiếp tục cáo trách, cảnh tỉnh, răn dạy và sửa phạt. Sống với mặc cảm tội lỗi dày vò Bạn thiếu bình an, vui mừng.
Nếu Bạn vẫn không sợ sự răn dạy của Chúa nhưng lại càng cứng lòng hơn, càng chìm đắm trong tội lỗi, trong đam mê, trong thú vui tạm thời, và không chịu chạy đến với Chúa để xin Ngài thương xót, tha thứ. Bạn trở nên như A-đam và Ê-va trốn Chúa trong vườn Ê-đen sau khi họ bất tuân không vâng lời Chúa. Nếu Bạn cứ tiếp tục không lắng nghe lời Chúa nhắc nhở và lời Đức Thánh Linh cáo trách và cứ sống trong tội lỗi, lòng Bạn sẽ từ từ chai cứng.
Nếu tiếng của Chúa Thánh Linh bị dập tắt và không còn cáo trách lòng Bạn được nữa cho dù bao lần Ngài đã mời gọi Bạn trở lại với Ngài thì Bạn giống như một người đã nhận biết lẽ thật, đã một lần nếm biết sự cứu rỗi của Chúa nhưng cố ý khước từ, không nhận. Bạn khinh lờn ơn Đức Thánh Linh ban cho mình, khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng duy nhất có thể cứu Bạn. Trong lòng và trí Bạn đã thối lui không theo Chúa nữa, không muốn có những liên hệ gì với Hội Thánh, với anh chị em trong Chúa. Bạn công khai chối bỏ đức tin nơi Chúa, chối bỏ sự cứu rỗi Bạn nghĩ mình đã nhận, và lối sống, suy nghĩ, lời nói, hành động của Bạn giống y hệt người chưa biết Chúa. Đến cuối cùng của cuộc đời trước khi nhắm mắt đi vào cõi đời đời, lòng Bạn vẫn cứng cõi, vẫn không trở lại với Chúa, không tin Chúa thì trước ngưỡng cửa đời đời linh hồn Bạn sẽ hư mất vì không còn hy vọng gì nữa cho Bạn!
Cơ hội tin Chúa, ăn năn trở lại với Chúa đã đến nhưng bị bỏ lỡ. Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi Bạn quyết định nhận sự cứu rỗi đời đời Chúa ban cho với điều kiện Bạn tin và tiếp nhận Chúa vào lòng. Nhưng Bạn đã đánh mất cơ hội, đánh mất đức tin Chúa gieo vào lòng Bạn, đánh mất sự cứu rỗi Chúa muốn trao tặng Bạn vì Bạn đã để cho lòng mình chai lì cứng cõi đến nỗi Chúa Thánh Linh không thể làm gì được nữa vì Ngài muốn tôn trọng quyền tự do của Bạn. Nếu ngay từ đầu Bạn đã không thật lòng tin Chúa, không có sự cứu rỗi thì Bạn có sự cứu rỗi đâu mà đánh mất!
Ngay hôm nay, Bạn đang đứng ở đâu trong mối liên hệ giữa Bạn với Chúa? Ngài có đang là Cứu Chúa và Chủ của lòng Bạn không? Bạn vẫn còn đang đứng xa Ngài, đang cố tình khước từ sự cứu rỗi duy nhất Chúa muốn ban cho Bạn sao? Hãy trở lại với Chúa Giê-xu hôm nay đừng chạy trốn tình yêu của Chúa nữa! Nếu không tin nhận Chúa hôm nay thì sự kinh khiếp của số phận đời đời của Bạn sống không có Chúa, đời đời xa cách Ngài sẽ đáng sợ biết bao!
Nhưng nếu hôm nay Bạn nhận biết mình yếu đuối, dễ vấp ngã, đôi lúc phạm tội với Chúa, thường được Đức Thánh Linh cáo trách, làm cho lòng Bạn buồn rầu, ray rứt, và đau khổ vì tội lỗi để Bạn biết chạy đến với Chúa, sấp mình xuống trước mặt Ngài để ăn năn, nhận được sự tha thứ và tiếp tục bước đi trong đời sống thánh khiết, Bạn chưa đánh mất sự cứu rỗi đâu!
Lời Chúa hứa trong Thánh Kinh, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9). Không có tội nào lớn đến nỗi Chúa không tha thứ được (Ê-sai 1:18). Không có tội nào quá nhỏ Chúa sẽ bỏ qua vì Ngài là Đấng Thánh khiết, Công bình và Chúa đang nhìn thấy lòng của Bạn!
Chúa là Đấng nhìn thấy bên trong tấm lòng của con người biết Bạn có thật sự ăn năn tin nhận Chúa ngay lúc Bạn quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Chúa hay chỉ giả vờ, bị cảm xúc lừa dối, để rồi Bạn đóng kịch tự lừa dối chính mình và người khác. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt theo Chúa Giê-xu ba năm, nghe nhiều Lời Chúa dạy khuyên, nếm biết ân sủng của Chúa nhưng cuối cùng Ngài đã nói ông là quỷ (Giăng 6:70). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt tin Chúa bằng môi miệng hay theo Chúa bằng hình thức bên ngoài nhưng trong lòng không hề có Chúa ngự thì chưa bao giờ có sự cứu rỗi.
Khi nói đến sự cứu rỗi của Cơ Đốc Nhân là những người thật lòng đặt niềm tin cậy nơi Chúa thì Thánh Kinh cho biết rõ ràng rằng Cơ Đốc Nhân đã được Chúa Giê-xu cứu thì sẽ không bao giờ bị mất sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu đảm bảo chắc chắn điều này qua Phúc Âm Giăng 10:28, “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” Chúa Giê-xu tuyên bố hễ ai đã nhận sự sống đời đời Ngài ban cho sẽ không bao giờ mất nó. Bởi sự chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã cứu Bạn khỏi sự chết đời đời. Bởi sự sống lại vinh hiển, Chúa sẽ giữ Bạn trong cánh tay toàn năng của Ngài và không có một quyền lực nào trên thế gian có thể cướp Bạn ra khỏi bàn tay yêu thương của Chúa. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha hằng cầu thay cho Bạn vì thế không thể nào sau khi tin Chúa, Ngài biết rõ rằng Bạn vẫn còn phạm tội, còn nhiều vấp phạm mà Chúa sẽ thay đổi ý định và lấy lại sự cứu rỗi Chúa đã ban cho Bạn.
Hơn nữa, trong thư II Cô-rinh-tô 1:22 Phao-lô cho biết, “Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.” Ê-phê-sô 1:13-14 chép, “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.” Sứ đồ Phao-lô chỉ cho con cái Đức Chúa Trời thấy rõ Đức Thánh Linh đã ấn chứng cho chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài. Cơ nghiệp chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự sống đời đời, phần chúng ta đã, đang và sẽ nhận lãnh (Giăng 5:24; I Giăng 5:13). Khi miêu tả đến cơ nghiệp đời đời nầy thì thánh Phi-e-rơ đã dùng những từ như “Cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn”để nhấn mạnh sự đảm bảo chắc chắc đời đời về sự cứu rỗi của Cơ Đốc Nhân trong Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 1:4).
Thánh Kinh khẳng định rõ ràng tình yêu Chúa luôn giữ gìn chúng ta và không để chúng ta bị phân rẽ khỏi tình yêu thương Chúa đã dành ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Rô-ma 8:38-39 chép, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.” I Giăng 5:13 viết rõ ràng như sau, “Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.”
Sự sống đời đời Chúa ban đến bởi lòng tin Bạn chân thành đặt nơi Chúa Giê-xu. Sự sống đời đời bắt đầu ngay giây phút Bạn tin nhận Chúa Giê-xu và mời Ngài vào lòng, và sự sống đó là quá trình liên tục và tiếp tục cho đến đời đời khi Bạn gặp lại Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu là Đấng đã yêu thương, hy sinh để Bạn được sống mãi với Ngài.
Đức Thánh Linh đang sống trong lòng, hướng dẫn, vùa giúp để Bạn sống trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Những lúc vấp ngã phạm tội có Ngài cáo trách giúp Bạn ăn năn quay trở lại với Chúa liền thì làm sao Bạn có thể chạy ra khỏi tình yêu của Chúa được. Không gì ngăn cách Bạn với Chúa Giê-xu và tình yêu đời đời của Ngài (Rô-ma 8:39). Làm sao Bạn có thể đánh mất sự sống đời đời Chúa đã ban cho được trừ khi Bạn chối bỏ Ngài?
Bạn hỏi, “Còn những người trước đây tin Chúa, đi theo Chúa một thời gian nhưng bây giờ chối bỏ hoàn toàn đức tin mình nơi Chúa Giê-xu thì sao?” Hãy để Chúa đoán xét họ vì Ngài biết lòng họ đối với Ngài. Lời Chúa dạy có những người làm nhiều việc trong danh Chúa tưởng mình được cứu nhưng cuối cùng thì khác hẳn, vì “Những người đó sẽ nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy Chúa sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23).
Bạn hãy tin cậy Lời Chúa hứa chắc chắn trong Thánh Kinh Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Khi Bạn thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu, Bạn có sự sống đời đời Chúa ban. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn của Bạn đời đời, không ai có thể cướp Bạn ra khỏi bàn tay của Chúa (Giăng 5:24). Giu-đe 24 chép, “Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình các rất vui mừng, không chỗ trách được.” Quyền năng, ân sủng và chính Đức Thánh Linh Ngài sẽ giữ cho Bạn khỏi vấp phạm và khiến Bạn đứng vững trước mặt Ngài cách vui mừng, không chỗ trách được trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Chúa Giê-xu là nguồn hy vọng duy nhất để chúng ta có được sự đảm bảo chắc chắn về sự cứu rỗi đời đời.
Tóm lại, Bạn sẽ còn những vấp ngã, lầm lỗi và phạm tội với Chúa trong quá trình được Ngài thánh hóa, nhưng điều đó không có nghĩa là Bạn vừa đánh mất sự sống đời đời. Hãy thật sự ăn năn, từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Hãy xin Đức Thánh Linh đầy dẫy chính Ngài trong đời sống, vùa giúp Bạn bền đỗ trong đức tin nơi Chúa Giê-xu, nhờ cậy Ngài trong mọi sự để sống đẹp lòng Chúa từ nay cho đến ngày Bạn gặp lại Ngài.
Con người nhìn nhau bằng bề ngoài và thấy người này tin Chúa, người kia hầu việc Chúa và tưởng rằng họ đã và đang tin Chúa thật và được Chúa cứu rồi cho đến khi thấy họ sống như người thế gian, không vâng lời Chúa, chối bỏ Chúa thì chúng ta mới bật ngữa, thắc mắc, nghi ngờ. Hãy cầu nguyện cho họ và tin rằng ân sủng của Chúa sẽ tiếp tục kéo họ trở lại với Ngài. Chúa biết ai được cứu rỗi và thuộc trọn vẹn về Ngài!
Bạn hãy bền đỗ theo Chúa, tiếp tục tin cậy Chúa, bước đi với Chúa mỗi ngày, đọc, học, suy gẫm, vâng giữ và áp dụng Lời Chúa để được vững vàng trong niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy giấu Lời Chúa trong lòng để Bạn sẽ không phạm tội cùng Chúa.
Hãy nhớ rằng Bạn không nhờ bất cứ một việc làm nào để được cứu rỗi thì không thể vì việc làm mà Bạn đánh mất sự cứu rỗi. Chúa yêu thương đã cứu Bạn vì ân sủng kỳ diệu của Ngài thì Ngài sẽ tiếp tục cứu với ân sủng và quyền năng vĩ đại của Ngài. Hãy vui sống vâng theo Lời Chúa dạy mỗi ngày để Bạn càng ngày càng gần Chúa hơn, càng trở nên giống Chúa Giê-xu nhiều hơn trong mọi cách ăn nết ở của mình.
Nếu Bạn biết chắc mình đang có sự sống đời đời Chúa ban tại sao cứ lo lắng vô ích mình sẽ đánh mất nó. Hãy sống trung tín với Chúa mỗi ngày và để Chúa làm việc của Ngài trong đời sống của Bạn. Ngài đang dẫn dắt đời sống Bạn từng giây phút, ánh mắt yêu thương của Ngài đang trông nom từng bước chân của Bạn, và vùa giúp Bạn để đi không sai trật đường lối Ngài. Hãy an tâm hầu việc Chúa cách mạnh mẽ, với lòng nhiệt thành, và sự tận tâm. Cơ hội hầu việc Chúa là hôm nay!
Vì vậy câu hỏi cần đặt ra không phải là “Cơ Đốc Nhân sẽ bị mất sự cứu rỗi không?” mà là “Bạn đã có sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chưa?”
Bạn đã tin nhận Chúa chưa? Nếu chưa, mời Bạn hãy mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng làm Cứu Chúa và Chủ cuộc đời Bạn. Ngài hứa ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Bạn hãy tin Lời Chúa hứa. Ngài không bao giờ thất hứa. “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8).
Bạn đã tin Chúa, hãy tiếp tục bền đỗ trong đức tin, sống vâng phục, làm theo Lời Ngài dạy dỗ, hướng dẫn Bạn. Hãy trung tín phục vụ Ngài, dành tâm trí năng lực, và thì giờ để hầu việc Chúa thay vì lo lắng vô ích rằng mình sẽ đánh mất sự sống đời đời. Hãy hướng dẫn người khác đến với Chúa, tin nhận Ngài để được Ngài ban cho sự cứu rỗi và sự sống đời đời. A-men.
Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc LinhDành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 124

Return to top